2024. július 21.

Rendeletek

7/1998.
(V. 4.)
Az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről
25/2000.
(XII. 18.)
A helyi közművelődésről
6/2003.
(IV. 15.)
A szennyvíztisztító bővítéséhez kapcsolódó társulati érdekeltségi hozzájárulások megfizetéséről
29/2003.
(XI. 25.)
A gyermekvédelem helyi rendszeréről
14/2004.
(VIII. 3.)
A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről
24/2004.
(XII. 21.)
A közüzemi ivóvízhálózatból szolgáltatott ivóvíz és a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás szabályozásáról
12/2005.
(VI. 28.)
A zöldterületek kezeléséről és a környezetvédelemről
8/2007.
(V. 22.)
Dunaharaszti Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapjáról
10/2007.
(VI. 26.)
A szennyvízelvezetésről
5/2010.
(III. 30.)
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások elidegenítésének szabályairól
4/2010.
(III. 30.)
A lakások és helyiségek bérletéről
19/2012.
(VIII. 3.)
Önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól
1/2013.
(II. 1.)
A Képviselő-testület Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
3/2013.
(III. 1.)
Dunaharaszti Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
12/2013.
(V. 31.)
Dunaharaszti Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
3/2014.
(II. 28.)
A városi jelképekről, valamint a nemzeti, európai és városi jelképek használatának rendjéről
5/2014.
(II. 28.)
A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedésről
4/2014.
(II. 28.)
A kitüntető díjak és a Díszpolgári Cím adományozásáról
A közterületek elnevezésének szabályairól és a házszámozás rendjéről
4/2015.
(II. 27.)
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
15/2015.
(XII. 4.)
Az egészségügyi alapellátások körzeteiről
16/2015.
(XII. 21.)
A helyi adókról
15/2016.
(IX. 30.)
A közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról
3/2017.
(III. 1.)
A Helyi Építési Szabályzatról
5/2017.
(V. 2.)
A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
17/2017.
(XI. 3.)
Az Önkormányzat által végzett szolgáltatások díjairól
21/2017.
(XII. 22.)
A településkép védelméről
1/2018.
(II. 2.)
Az Önkormányzat tulajdonában álló közutak burkolatának megbontásáról és helyreállításáról
10/2018.
(VI. 1.)
A Dunaharaszti Városi Bölcsődében biztosított ellátások igénybevételének módjáról
15/2018.
(VI. 29.)
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
20/2018.
(XI. 5.)
A járművek parkolási rendjének egyes szabályairól
1/2019.
(I. 29.)
A Vt építési övezetekre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről
4/2020.
(III. 31.)
A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének hatályon kívül helyezéséről
7/2020.
(IV. 22.)
Az útépítési együttműködésről
26/2020.
(XII. 4.)
A talajterhelési díjról
31/2020.
(XII. 15.)
A helyi adókról szóló rendelet hatályba nem léptetéséről
32/2020.
(XII. 15.)
A piactartás rendjéről
33/2020.
(XII. 15.)
A korlátozott várakozási övezetekről
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
16/2021.
(X. 29.)
A helyi adókról
6/2022.
(II. 25.)
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
9/2022.
(IV. 29.)
Az önszerveződő közősségek részére nyújtott önkormányzati támogatások rendjéről
10/2022.
(IV. 29.)
A közterületen történő járműtárolás rendjéről
11/2022.
(IV. 29.)
A 2022. évi igazgatási szünetről
12/2022.
(V. 31.)
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
13/2022.
(V. 31.)
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
26/2022.
(XII. 2.)
A végrehajtott és további joghatás kiváltására nem alkalmas rendeletek hatályon kívül helyezéséről
27/2022.
(XII. 22.)
Az Életjáradék Programról
2/2023.
(II. 3.)
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról
5/2023.
(III. 3.)
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
8/2023.
(III. 31.)
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
11/2023.
(IV. 28.)
A 2023. évi igazgatási szünetről
12/2023.
(V. 31.)
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
13/2023.
(V. 31.)
Dunaharaszti Város közigazgatási területének egyes területeire változtatási tilalom elrendeléséről
20/2023.
(IX. 29.)
A temetőkről és a temetkezésről
21/2023.
(IX. 29.)
A köztisztasággal összefüggő feladatokról és a közterület-használat helyi szabályairól
26/2023.
(XI. 2.)
A házimacska ivartalanítási programban történő részvétel feltételeiről
4/2024.
(II. 27.)
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről