2024. május 19.

Református

A Református Egyházközség 1934-ben önállósult. Épületét - melyben az imatermen kívül más gyülekezeti helyiségek és lelkészlakás is van - 1931-ben vásárolták. Az új, szép templomtorony 1991- ben épült meg. A hitélet, melyet a lelkész mellett a presbitérium irányít, különösen az elmúlt tíz évben erősödött, főleg az ifjúsági csoport működésével. Az egyházközség Taksonnyal tart fenn szoros hitéleti kapcsolatot.