2024. május 22.

Szervezeti struktúra

1. A Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrája:                  

Kiss Gergely – jegyző
Titkársági Iroda
Papp Mariann – csoportvezető
Igazgatási Iroda
Dr. Válóczi-Hirják Gabriella – aljegyző, irodavezető
    Szociális ügyintézők
    Gyermekvédelmi ügyintéző
    Iktatás-irattárazási ügyintézők
    Birtokvédelmi és köznevelési ügyintéző
    Lakcím- és népesség-nyilvántartási ügyintéző
    Anyakönyvvezetők
Műszaki Iroda
Németh Károly - irodavezető
Beruházási Iroda
Dekanics Ildikó - irodavezető
Főépítész
Novák Anikó főépítész
Gazdasági Iroda
Gavaldiné Réder Henriett - irodavezető
    Számviteli csoport
    Pénzügyi csoport
    Adóügyi csoport
Rendészeti Iroda
Poruben Gyula szolgálatvezető
Rendszergazda

 

Az utolsó módosítás dátuma: 2020. 06.26.