2024. április 18.

Katolikus

A Római Katolikus Egyháznak Dunaharasztin két egyházközsége is van, a "falusi" Szent István- és a ligeti Szent Imre egyházközség, melyek közül a Szent István egyházközség a nagyobb, és szép neogótikus templomán kívül – a Kálvária-dombon – még egy külön, egyházi szertartásokra alkalmas kis kápolnája is van. A Szent István templomban évente többször van orgonahangverseny, énekkari bemutató. Az egyházközség ismeretterjesztő és liturgikus tudományos előadássorozatokat rendez, esetenként együttműködve a művelődési házzal.