2024. május 22.

Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda

06-24-370-640; 06-70-491-2409
Kattintson a megtekintéshez
www.dunaharasztihetszinviragovoda.hu
Vezető(k): Kenessey Beáta

Tisztelt Szülők!

Tekintsék meg bemutatkozó filmünket:

https://youtu.be/3FRFosFlPZY

Friss infókat itt találnak:

http://www.dunaharasztihetszinviragovoda.hu

Hétszínvirág Óvoda

Gyermekcsoportok száma: 12

Férőhely: 372

Adatvédelmi felhívás

Az óvoda minden személyes adatot bizalmasan tárol.
Kérjük a Szülőket, hogy a közösségi oldalakra az óvodákról, dolgozóikról és a gyerekközösségekről fényképet és egyéb megjegyzéseket NE tegyenek fel! Kérjük, hogy a csoport névsorokat ne fotózzák le, és közösségi oldalakon ne osszák meg!

A Hétszínvirág Óvodát Dunaharasztin, a Knézich utca 21. szám alatt találhatják meg az óvoda iránt érdeklődő felnőttek és gyermekek. Az intézményt a 06-24-370-640-es és a 06-70-491-2409-es telefonszámon érhetik el, a fax szám is megegyezik ezzel.

Intézményvezető: Kenessey Beáta.

„A gyermek, olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanánk össze őket? Mindegyik más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű.”

                                               -Ismeretlen szerző-

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda a város egyik régi hagyományokra visszatekintő intézménye. Az óvoda négy csoportos intézményből, a változásokhoz alkalmazkodva 12 csoportos óvodává nőtte ki magát. 2005-ben költöztünk a még mai szemmel is modern, gyermekbarát és minden igényt kielégítő épületünkbe.

A Hétszínvirág Óvodában magasan képzett szakemberek várják a gyerekeket. Óvodapedagógusaink közül többen az alapdiplomán túl szakvizsgával, másod-, harmad diplomával rendelkeznek. Minden kollégánk /dadus nénik, pedagógiai asszisztens, titkár nénik, konyhásnénik, karbantartó/, lelkiismeretesen dolgozik, nélkülük nem működhetne zökkenőmentesen az óvoda.

Az óvodában tágas, a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt tornaszoba, barátságos csoportszobák, biztonságos mosdók és öltözők várják a gyerekeket. Árnyékolókkal ellátott teraszaink nemcsak jó időben, hanem borongósabb időben is teljes kihasználtsággal működnek. Az épület körüli udvarunk évről-évre egyre zöldebb,”madárcsicsergősebb”, emellett tökéletesen biztosítja az óvodás gyermekek mozgásigényéhez szükséges szabad teret.

Csoportjaink homogén összetételűek, melyeket törekszünk azonos életkorú gyermekek számára kialakítani. Az alapító okiratban felvállaltuk az integrált nevelést, így szakemberek, gyógypedagógusok segítik munkánkat.

Saját kidolgozású Pedagógiai Programmal dolgozunk, ezt évről-évre felülvizsgáljuk, értékeljük. Óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását és a mindennapi tevékenységünk része a környezettel kapcsolatos értékek felismertetése és azok megóvásának hangsúlyozása.

Programunkban az egészséges életmód fontos eleme az egészséges táplálkozási szokások kialakítása, valamint a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása a mindennapi mozgásos tevékenységek által.

Intézményünk sajátos arculatát többek között a német nemzetiségi nevelés határozza meg. A Pedagógiai Programunkban német és magyar nyelven egyaránt olvashatnak nemzetiségi nevelésünk céljairól, feladatairól, illetve a megvalósítás menetéről. A német nemzetiségi nevelés kiemelt feladata nyelvi közeg kialakítása, ahol a gyerekek életkoruknak megfelelően /nem iskolás módszerekkel/ sajátítják el a német nyelv alapjait. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink megismerjék a dunaharaszti német nemzetiség sváb hagyományait és részt vegyenek a város német nemzetiségi kulturális életében /Sváb Tájház látogatás, Szüreti felvonulás, gyermektánc, Disznóvágás, Farsangtemetés.../. A hagyományőrzéshez kapcsolódó programokba örömmel vonjuk be a családokat is.

Óvodánk 2005 óta tagja a Zöld Szív Mozgalomnak. Mint zöldszíves óvoda a környezettudatos nevelés Pedagógiai Programunk alapját képezi. A szülők részvételével a természet újrafelfedezését és annak megszerettetését célzó programokat szervezünk /Madárbarát-kert, Tanösvény, Garázsvásár, Kiállítás újrahasznosított tárgyakból, Kis-kert verseny, Folyó figyelő program, Falukerülő túra, Kápolna domb ápolása és felfedezése/.

A gyerekeket az érzelmi kötődés segítségével játékosan vezetjük be ebbe a világba /Zöld Tündér, Indián Tábor/.

2018 tavaszán a „Zöld Óvoda”címért is pályáztunk, melyet 2019 decemberében nyertünk el.

A családokkal törekszünk bensőséges kapcsolat kialakítására. A nemzetiségi és zöld szíves programok mellett Teadélutánra, Barkácsolásra és nyílt napokra, illetve Anyák napjára és a nagyok évzárójára is várjuk a szülőket, nagyszülőket egyaránt.

Nagycsoportos gyerekeinknek minden évben lehetőséget biztosítunk délutáni különfoglalkozásra. A gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve a szülők választhatnak egy-egy tevékenységet. Idén második éve működik két korosztály számára néptánccsoportunk. Az elmúlt években karate és ovi angol színesítette délutánjaikat. Két éve csatlakoztunk a Bozsik-programhoz is.

Óvodánkban lehetőséget biztosítunk a hitoktatásra a különböző felekezetek számára.

Az óvodás gyermekek létszükséglete a szeretet, a játék és a biztonságérzet. Ennek megteremtése a legnagyobb feladatunk. Ilyen környezetben az óvodai nevelés hatékonyan működik és büszkén állíthatjuk, hogy iskolába lépő gyermekeink ennek eredményeképpen zökkenőmentesen kezdhetik meg tanulmányaikat.

Célunk, hogy létszámtól függetlenül családias, szeretetteljes, elfogadó légkörben biztosítsuk a hozzánk érkező kisgyermekek számára a boldog óvodás éveket.

Nevelőtestületünk számára legfontosabb a gyermek, a szeretetkapcsolat kialakítása,a biztonság,a szabad játékon keresztül a tanulás alapvető útjának biztosítása.

A Hétszínvirág Óvoda Alapító okiratát, Szervezeti és Működési Szabályzatát és Házirendjét http://dunaharaszti.hu/alapito-okiratok-szmsz-ek oldalon találják.