2024. április 18.

Dunaharaszti Területi Gondozási Központ

2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 2/a.
06-70/491-2413
Kattintson a megtekintéshez
Vezető(k): Schmidt Tibor

Az 1972-ben megnyílt Öregek Napközi Otthona. 1989-ben 20 férőhellyel bővült, és ettől kezdve tevékenysége területi szociális gondozással, házi ápolással egészült ki. Az intézmény a helyi lakosság részére biztosít alap és nappali szociális ellátást, melyek a következők:

- Nappali ellátást nyújtó idősek klubja:
Férőhely: 40 fő
Nyitva tartás: hétköznapokon 7,30 – 16,00 óráig
Ennek az ellátásnak a célja, hogy az önmaguk ellátására csak részben képes személyek napközbeni tartózkodására adjon lehetőséget. A klubban mód van napi háromszori étkezésre, társas kapcsolatok kialakítására, alapvető higiéniai szükségletek (fürdés, mosás, fodrász, pedikűrös) ingyenes kielégítésére. Szociális és mentális támogatásra szoruló gondozottak veszik igénybe. Ellátásaink kizárólag önkéntes alapon, az ellátott kérelmére történhetnek. Heti egy alkalommal az intézmény orvosa rendel és gyógyszert ír fel, esetenként szakorvoshoz irányít. A klub belső életét a házirend szabályozza.
A felvétel az intézményvezető hatásköre, rászorultságot vizsgálva, környezettanulmányt követően.
   
- Étkeztetés keretében azoknak a szociális rászorultaknak a legalább napi egyszeri melegétkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak és eltartottjaiknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, ill. általa eltartottat is, aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezésről gondoskodni.
A felvétel az intézményvezető hatásköre, rászorultságot vizsgálva, környezettanulmányt követően.

- Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak. Házi segítségnyújtás mindaz a tevékenység, mely a gondozott közvetlen napi életvitelét segíti, mindazon cselekedetek összessége, amit az ellátott önmaga is elvégezne, ha képes lenne rá.

Térítési díj: mindhárom ellátási formánál az Önkormányzat helyi rendeletében foglaltak szerint, jövedelemtől függően.

Kérjük, ha ismernek olyan személyt, aki fent leírt szolgáltatásainkra rászorul, jelezzék nekünk! A tudomásunkra jutott esetekben az intézmény alkalmazottai felkeresik az érintett személyt, és tájékoztatást adnak az általunk nyújtott szociális szolgáltatásokról és azok igénybe vételéről.

Ellátottjogi képviselőnk:

Domokos Tamás, 06-30-831-4358, telefonon elérhető hétfőtől-csütörtökig 08.00 - 16.30 között, pénteken 08.00 - 14.00 között

Fogadóóra helye, ideje: telefonos egyeztetést követően

tamas.domokos@ijsz.bm.gov.hu

Ellátottjogi képviselők elérhetőségeit megtalálják itt:

http://www.ijsz.hu/ellatottjogi-kepviselok-elerhetosegei-2.html