2024. július 20.

Dunaharaszti Mese Óvoda és tagintézménye

Kattintson a megtekintéshez
Vezető(k): Tóthné Szatmári Ágnes intézményvezető

Az összevont Mese Óvoda intézményvezetője Tóthné Szatmári Ágnes. A Temető utcai Mese Óvoda a székhely-intézmény, a Napsugár Óvoda a tagintézményeként működik.

2010 szeptemberétől már az intézmény minden csoportjában a "Kompetencia alapú óvodai nevelési program" alapján végzik a nevelő munkát. Ennek célja, hogy gyermekek olyan óvodákban nevelkedjenek, ahol egyéni képességeiket messzemenőkig figyelembe veszik, és mégis azonos esélyekkel indul minden kisgyermek. Ezért a készségfejlesztésre kerül a hangsúly, és sokoldalú tevékenységekbe ágyazva valósul meg a nevelőmunka. Minden gyermeket önmagához képest fejlesztenek, figyelembe véve az egyéni és az életkori sajátosságokat. A munka egy része úgynevezett projekt-témák köré csoportosítva zajlik, melyeket részben a TÁMOP kompetencia-pályázata határozott meg a Mese és Hétszínvirág Óvodák esetében, a többi óvoda szabadon választhatta meg ezeket. A projekt-hetek során az adott témát komplex tevékenységek formájában járják körül a gyerekek, teret kapva egyéni ötleteik, készségeik és képességeik szabad kibontakoztatására.

Az egyes tagóvodákról részletesebben a Becsengetés c. intézmény-ismertető kiadványban olvashat, mely elérhető a "Szülőknek" menüpontból.

Az óvodák helyben használatos (de nem kizárólagos) jelentkezési körzetei:

  • Mese Óvoda: elsősorban a Dózsa György úttól délre a közigazgatási határig, és a MÁV vonalától nyugatra a közigazgatási határig (Alsófalu).

  • Napsugár Óvoda: elsősorban a Dózsa György úttól északra és a MÁV-vonaltól nyugatra eső terület (Felsőfalu)

A Mese Óvoda Alapító Okiratát, SZMSZ-ét, Házirendjét és Pedagógiai Programját a http://dunaharaszti.hu/alapito-okiratok-szmsz-ek oldalon találják.