2023. december 04.

A Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal vezetése

Jegyző
Kiss Gergely
| jegyző                                                                                                                                                         jegyzo@dunaharaszti.hu
06-24/504-405
06-24/370-457


Titkárság és Humánpolitikai Iroda
Papp Zoltánné
| csoportvezető
4. szoba
mariann@dunaharaszti.hu
24/504-450
24/370-457

Igazgatási Iroda
Dr. Válóczi-Hirják Gabriella
| aljegyző, irodavezető                                                                                                dr.valoczi.hirjak@dunaharaszti.hu
06-24/504-448
06-24/370-457
6. szoba


Műszaki Iroda
Németh Károly
| környezetvédelmi ügyek, útügyek, közbeszerzések, pályázati dokumentációk előkészítése, irodavezető
oldalépület, 3. szoba
nemeth.karoly@dunaharaszti.hu
24/504-468
24/504-472

Beruházási Iroda
Dekanics Ildikó / irodavezető                                                                                                                                                      oldalépület, 4. szoba                                                                                                                                                   dekanics@dunaharaszti.hu                                                                                                                                                                  24/504-463

Főépítész
Barabás László
| főépítész
oldalépület, 5. szoba
foepitesz@dunaharaszti.hu
24/504-462
24/504-472

Gazdasági Iroda
Gavaldiné Réder Henriett
| irodavezető
12. szoba
gavaldine.heni@dunaharaszti.hu
24/504-414
Nagyné Tóth Tünde | pénzügyi csoportvezető
Pátkainé Polányi Ágnes | adóügyi csoportvezető

Rendészeti Iroda:
Mátyás József | irodavezető
06-27-504-411
matyasjozsef@dunaharaszti.hu

 

Az utolsó módosítás dátuma: 2020. 06. 26.