2024. július 20.

Alaptevékenység, feladat- és hatáskör

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat (vagy ügyrend), az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete a Képviselő-testület Polgármesteri hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról:

dunaharaszti.hu/rendeletek/158_2013_1_a_kepviselo-testulet_polgarmesteri_hivatalanak.pdf

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (III. 1.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

dunaharaszti.hu/rendeletek/159_2013_3_a_kepviselo-testulet_szervezeti_es.pdf

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat:

dunaharaszti.hu/dokumentumok/089_adatvedelmi_es_adatbiztonsagi_szabalyzat.pdf2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól:                                                              
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.TV&celpara=#xcelparam   


2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven:
Nincs ide vonatkozó adat
   
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása:

Utolsó módosítás: 2014. 01. 03.