2024. június 13.

Önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezetek

 DV – Dunaharaszti Vagyongazdálkodási Kft.

Az önkormányzati részesedés mértéke:  100 %
2330 Dunaharaszti, Fő út 152.
06-24/504-445
06-24/370-457

06-30/9544-025
janakfarkas@dunaharaszti.hu
Ügyvezető: Janák Farkas ügyvezető igazgató

A 175/2009 (VIII. 29.) Kormányrendelet (A köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről) 2.§ alapján nyilvánosságra hozandó adatok:

- Janák Farkas ügyvezető igazgató (határozott időre szóló megbízási szerződés alapján)
      megbízási díja: bruttó 350.000 Ft / hó
    
- Drscsákné Kerekes Gabriella felügyelő bizottsági elnök (határozott időre szóló megbízási szerződés alapján)
      megbízási díja: bruttó 50.000 Ft / hó

- Karl József felügyelő bizottsági tag (határozott időre szóló megbízási szerződés alapján)
      megbízási díja: bruttó 35.000 Ft / hó

- Gerber Ferenc felügyelő bizottsági tag (határozott időre szóló megbízási szerződés alapján)
      megbízási díja: bruttó 35.000 Ft / hó

A jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokról nincs rendelkezés.

 

Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÉDV Zrt.)

Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
( ÉDV Zrt. )
http://www.edv.hu/
Az Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot ivóvíz-ellátási -, szennyvízelvezetési és - tisztítási feladatokra alapították. A tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata gyakorolja. Működési területén Komárom-Esztergom, Fejér és Pest megyékben 84 településen 310 ezer fő részére biztosítja az ivóvízellátást és 72 településen mintegy 285 ezer ember veszi igénybe a szennyvízszolgáltatást.
Alaptevékenység:
ivóvíz-szolgáltatás,
szennyvíz-elvezetés, -tisztítás,
szennyvíziszap-kezelés    
Székhely:    2800 Tatabánya, Sárberek 100.
E-mail    posta@edvrt.hu

Tel.    +36 34 311 766

Ügyvezető igazgató:        Dr. Jelen Tamás
Felügyelőbizottság elnöke:    Dr. Tari István
Felügyelőbizottsági tag:    Dévai Henriett
                                       Sólyom Gábor
                                       Turainé John Katalin
                                       Dr. Varga György Péter
                                       Zentainé Salamon Mária