2024. május 19.

Adatok megismerésének módja

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal Jegyzője
2330 Dunaharaszti, Fő út 152.
titkarsag@dunaharaszti.hu

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Baldauf Myrtill adatvédelmi felelős

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

8. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista:    175/2009 (VIII. 29.) Kormányrendelet
   
9. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista:    Nincs ide vonatkozó adat

Utolsó módosítás dátuma: 2013. 04. 09.