2024. július 19.

Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

2330 Dunaharaszti, Rákóczi u. 28.
06-24/370-253
Kattintson a megtekintéshez
www.frakoczi.hu
Vezető(k): Ficzere Noémi igazgató

Hirdetmény a 2019/2020-as tanévre történő beiratkozásról:

http://dunaharaszti.hu/hirdetmeny/az-altalanos-iskolai-beiratkozas-rendje

Az iskola alapítása 1912-re vezethető vissza. Az intézmény jelenleg 11 magas szinten berendezett szaktanteremmel, valamint tornateremmel, 10000 kötetes könyvtárral, orvosi szobával, 2 tanári szobával, 2012 őszétől modern ebédlővel  is rendelkezik.  A „Beruházás a 21. századi iskolába” pályázat segítségével 2004-ben felújított könyvtárépületben modern könyvtár és számítógépes olvasóterem várja az olvasni vágyó tanulókat.

Minden szaktantermük korszerű multimédiás informatikai eszközökkel van felszerelve, mára a legtöbben interaktív tábla színesíti az oktatást. A természettudományi, informatikai, idegen nyelvi képzéshez korszerű eszközpark áll rendelkezésre.

Az egyik párhuzamos osztályban 1-4. évfolyamig számítógéppel segített emelt szintű alapkészség-fejlesztés, majd itt 5. évfolyamtól matematika-informatika emelt szintű képzés zajlik. A párhuzamos osztály(ok)ban első évfolyamtól heti 2 órában, majd negyediktől heti 5 órában az angolt emelt szinten oktatják.
A szülői igények függvényében az angol nyelv mellett másik idegen nyelvként választható a német is.
Az induló osztályokban  mód van az általános tanterv szerinti haladás választására is.

A felső tagozatos tanulók jól felszerelt informatikai tanteremben magas szintű képzést kapnak. Az iskolában ECDL vizsgaközpont működik.

A képességkibontakoztató csoportfoglalkozások célja, hogy azon tanulók, akik egy-egy részképességben lemaradnak a többiektől, az adott területet fejlesztve a normál oktatás keretein belül folytathassák tanulmányaikat.

Az iskolában a szakmai munka a TÁMOP 3.1.4-es fejlesztések nyomán kompetencia alapú nevelés-oktatás keretében folyik.

Az iskola alapfeladatai közé tartozik a többi tanulóval együtt nem oktatható-nevelhető sajátos nevelési igényű, enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek oktatása-nevelése, melyet külön épületrészben, két összevont osztály keretében lát el.