2024. június 21.

Dunaharaszti Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2330 Dunaharaszti, Andrássy Gy. u. 14.
06-24/531-341
Kattintson a megtekintéshez
Vezető(k): Paréj Józsefné

Figyelem! Átalakítási munkák miatt jelenleg szünetel a személyes ügyfélfogadás! Kollgák elérhetősége itt:

https://dunaharaszti.hu/kozlemeny/munkak-folynak-a-csaladsegito-szolgalatnal-atmenetileg-szunetel-a-szemelyes-ugyfelfogadas

Intézményvezető: Paréj Józsefné

Nyitvatartási idő:

Hétfő:             13-18

Kedd:             8-12;13-18

Szerda:            13-16

Csütörtök:       nincs ügyfélfogadás

Péntek:            8-12

Dunaharaszti Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Az intézmény önálló jogi személy, melynek vezetőjét – aki kinevezett magasabb vezető – pályázat útján Dunaharaszti Város Önkormányzat Képviselő – testülete nevezi ki.

A szociális segítő munka célja az önkormányzat területén élő, szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.

A SZOLGÁLAT feladata, hogy figyelemmel kísérje a városban élő személyek, családok, gyermekek szociális helyzetét, segítséget nyújtson a felmerülő problémák megoldásában.

A városban működő szociális- és gyermekintézményekkel együttműködésben elősegíti az egyéneket, családokat és gyermekeket veszélyeztető helyzetek feltárását és elhárítását, szociális segítő munka keretében segíti és szervezi a veszélyeztetett helyzet megszüntetését. Különös figyelmet fordít arra, hogy segítő szolgáltatásokkal támogassa a gyermeki jogok érvényesülését, a családban nevelkedő gyermekek egészséges testi, szellemi, lelki fejlődését, érdekének védelmét.

Pszichológiai konzultáció és életvezetési tanácsadás

A pszichológiai tanácsadás egy olyan eljárás, amely az élet számtalan területén sikerrel alkalmazható, segíti a lelki közérzetet, a kapcsolati nehézségeket és az életvezetési nehézségeketérintő problémák kezelését.
A tanácsadás akkor lehet sikeres, ha az igénybe vevő motivált és tartósabban el tud köteleződni a rendszeres konzultációk mellett.

Leggyakrabban felmerülő problémák, amivel a pszichológust szokták felkeresni:

SZÜLŐK:

 • gyermeknevelési kérdések
 • pár-, illetve szülő – gyerek kapcsolatban jelentkező konfliktusok
 • önértékelési zavarok
 • szorongás és stresszhez társuló problémák
 • válás után egy szülös nevelésben felmerülő gondok
 • váratlan krízisek, veszteségek, gyász feldolgozása

GYEREKEK:

 • iskolai problémák
 • kamaszkori önismereti kérdések, önértékelési zavarok, nemi identitással kapcsolatos problémák
 • pályaorientáció
 • kortárs kapcsolatok hiánya, társas szorongás
 • családon belüli konfliktusok
 • testvérféltékenység

Dunaharaszti Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfelei számára biztosított az ellátás.

Időpontok: előzetes egyeztetés alapján

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ASzigetszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ a nyitvatartási időn túl telefonos készenléti ügyeletet működtet. A felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali, szakszerű segítségnyújtás, tanácsadás, vagy tájékoztatás céljából.

A készenléti ügyelet telefonszáma:

06-20/404-525

A nap 24 órájában ingyenesen hívható gyermekvédő hívószám (a gyermek veszélyeztetettségét jelző hívásra történő szakszerű, hatékony és időbeni reagálás biztosítása és elősegítése, függetlenül a jelzést tevő személyétől és annak jelzési kötelezettségétől)

GYERMEKVÉDŐ HÍVÓSZÁM

06-80/21 20 21

Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT). Telefonszolgálat állandó elérhetőséget kíván biztosítani minden bajba jutott és azonnali segítséget kérő embernek a nap minden órájában, az ország egész területén és külföldön, rendelkezésre kíván állni mindenki számára, akinek szüksége van rá.

OKIT

06-80/205-520