2024. július 19.

Nők, akik áldozatok

Ha Önt erőszak, bántalmazás, fenyegetés, lelki terror éri a négy fal között, ne magát hibáztassa, hanem szóljon, segítünk!
Ön nincsen egyedül!


Segít önnek a rendőrség:
Bármikor hívhatja a Dunaharaszti Rendőrörsöt a 06/70-338-7465-ös számon!
Hívja Nóska Erzsébet Anett főtörzszászlóst a szigetszentmiklósi kapitányságon a 06/24-525-460-as számon!

Segít Önnek a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat:
Dunaharasztin az Andrássy u. 14. sz. alatt találhatóak meg, a telefonszámuk 06/24-531-341. E-mail: gyermekjolet@pr.hu

A családon belüli erőszak fogalma alatt azokat az eseteket értjük, amikor az egyik családtag, házastárs-élettárs, vagy ex-partner kísérletet tesz, vagy meg is valósít olyan magatartásokat, amelyekkel a másik fél (családtag, élettárs stb.) fölött hatalmat – testi, lelki, anyagi vagy jogi dominanciát – tud gyakorolni. A családon belüli erőszak kifejezés mellett használatos a párkapcsolati erőszak és gyermekbántalmazás elnevezések is. A családon belüli erőszak körébe sorolható az is, ha harmadik személy követi el a család egy tagja ellen - csupán a családban betöltött szerepe mellett.
Az erőszakot a gyakorlatban tágan kell értelmezni: beletartozhat a lelki terroron túl a szidalmazás, verekedés, súlyos testi sértés, életveszélyes fenyegetés, stb. A családon belüli erőszak fogalomkörébe tartozik a partner-partner közti, illetve az idősebb családtag bántalmazása és a gyermekbántalmazás is, a családforma lehet egyszülős család is.


A bántalmazott nők érdekképviseletét nagyon hatékonyan látja el a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület (NANE). Honlapjukon sok segítséget talál:
www.nane.hu/eroszak/vaw/tenyektevhitek.html

Rengeteg hasznos információ itt:
www.vital.hu/themes/psyc/eroszak1.htm