2024. április 18.

Felettes szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe:   

Pest Megyei Kormányhivatal
http://www.kormanyhivatal.hu/pest
1052 Budapest, Városház utca 7.
1364 Budapest, Pf.: 270.
pest@pmkh.hu
06-485-6900
06-485-6903

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje:

www.bfkh.hu/PEST/p_ugyfelfogad.htm

Az utolsó módosítás dátuma: 2013. 04. 09.