2024. július 20.

Tájékoztató véleményező partnereknek

Tisztelt Véleményező Partnerek!

Dunaharaszti településrendezési terveinek véleményezése során korábban a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló, 5/2017. (V. 2.) számú önkormányzati rendelet előírásait alkalmaztuk.

A 2017 óta eltelt időszakban több HÉSZ módosítás történt, melyek tapasztalata szerint a lakossági fórumon általában 1-2 személy jelent meg, akik  - szinte kivétel nélkül - nem a módosítás tárgyában, hanem egyéni problémájukkal kapcsolatban alkottak véleményt.

Kijelenthető, hogy a partnerség intézménye egyáltalán nem érte el a célját, feleslegesen nyújtotta az eljárás időtartamát.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban „R”) 62. § (1) bekezdése szerint:

„(1) A településtervet, a kézikönyvet, a településképi rendeletet és azok módosításait a polgármester az elfogadás előtt az E-TÉR felületen egyeztetési eljárásban véleményezteti

a) a 11. melléklet szerinti érintett államigazgatási, önkormányzati és egyéb szervekkel (a továbbiakban együtt: véleményezésre jogosult szerv) és

b) a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (a továbbiakban együtt: partnerek).”

A „R” 75. § (1) bekezdése szerint:

A helyi partnerségi egyeztetés lefolytatása akkor kötelező, ha az önkormányzat partnerségi rendelete a partnerségi egyeztetést a településtervek, a kézikönyv vagy a településképi rendelet készítése, módosítása tekintetében előírja.”

A „R” 76. § szerint:

„Ha a tervezet vonatkozásában helyi partnerségi egyeztetés történik, a polgármester a tervezettel kapcsolatos 62. § (1) bekezdés b) pontja szerinti véleményezési eljárást kizárólag a helyi partnerségi egyeztetés lezárást követően kezdeményezheti. A 75. § szerinti partnerségi egyeztetés nem mentesít az E-TÉR felületén történő 62. § szerinti egyeztetési kötelezettség alól.”

A „R” 59. § (1) bekezdés b) pontja szerint:

„A településterv, kézikönyv és településképi rendelet

véleményezése helyi partnerségi egyeztetés keretében is történik, ha az önkormányzat partnerségi rendeletében ezt előírja"

Az új jogszabály tehát megteremtette az ésszerű változtatás lehetőségét, amellyel az Önkormányzat élt és a 19/2022. (X.28.) sz. rendeletével hatályon kívül helyezte a partnerségi egyeztetésről szóló rendeletét.

A lakosság és a civil szervezetek véleményezési lehetősége továbbra is fennáll az E-TÉR - Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer felületén:

https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/fooldal

A térképen Dunaharasztit kijelölve tájékozódhat van-e a településünkön folyamatban levő, véleményezhető tervezés:

https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/tudastar/futo-folyamatok

A tervek véleményezésére csak regisztrált felhasználók jogosultak. A bejelentkezést, vagy regisztrációt a BEJELENTKEZÉS-nél tehetik meg.

Továbbra is várjuk véleményeiket!

Tisztelettel:

Dr. Szalay László polgármester