2024. július 20.

Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése 

Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
-    erdőállomány kezelés és -fenntartás
-    erdőrészletek ápolása
-    erdészeti szakirányítás, környezetvédelmi szakértői díjak
-    Sport-szigeti parkerdő kezelése
-    szánkózódomb fenntartása, kezelése
Zöldterület kezelés
-    a város zöldterületeinek karbantartása
-    fák veszélytelenítése: Hősök tere, Kegyeleti park, Sport-szigeti parkerdő
-    egyéb feladatok (egynyári és kétnyári virágok, cserjék tömeges kiültetése, egyéb nem tervezett feladatok),
-    parlagfű elleni közérdekű védekezés
-    szúnyog, kullancs - kártevőirtás Dunaharaszti város belterületén
-    közterületi fák levágása kezelése, viharkár elhárítások
-    parkok vízellátásának üzemeltetése, karbantartása, park karbantartás (javítási munkák, új parkok, egyéb parki műtárgyak kihelyezése), parki sétányok színvonalának fenntartása
Köztisztasági feladatok
-    kommunális hulladék összegyűjtése, elszállítása, külterületi szemét gyűjtése, elszállítása
-    veszélyes hulladékok gyűjtése évi 1 alkalommal és állati tetemek elszállítása
-     szelektív hulladék gyűjtése és kezelése
-     köztéri szemétgyűjtők beszerzése, kihelyezése, pótlása
-    közterületi hulladék gyűjtés közmunkásokhoz kapcsolódóan
Helyi Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- helyi utak fenntartása
Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás
-    utcák utcanévtábláinak pótlása és információs táblák, hirdetőoszlopok beszerzése, kihelyezése (megbízás alapján)
-    gyepmesteri tevékenységek ellátása ( vállalkozói szerződés szerint )
-    játszóterek felülvizsgálata
-    terület előkészítés, földmérés, egyéb építész feladatok
-    városi piac
Különböző szakfeladatok, elszámolt önkormányzati kiadások
-    köztemető fenntartása, temető vízellátás karbantartása, gyomnövény elleni védekezés
-    közvilágítás
-    parkok, parkolók világításának karbantartása
Szennyvíz- és belvízelvezetés fenntartása és ivóvíz-ellátás
-    csapadékvíz-elvezető nagy átmérőjű csatornák tisztítása,
-    földmedrű árkok fenntartása, azonnali káresemények elhárítása, csapadékvíz zárt rendszerek fenntartása
Helyi tömegközlekedés biztosítása
   
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása   
   
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás   

 
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke   

dunaharaszti.hu/rendeletek/150_2010_15_az_onkormanyzat_illetekessegi_teruleten.pdf

dunaharaszti.hu/rendeletek/151_2010_15_az_onkormanyzat_illetekessegi_teruleten_melleklet.pdf
 

Utolsó módosítás dátuma: 2021. 10. 07.