2022. május 22.

Gazdasági Iroda Adóügyi csoport

Telekadó

Az üggyel foglalkozó munkatársak

Végh Tamásné | ügyintéző

Telekadó:

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

Mértéke     2003. december 31-ig:        50,- Ft/m2/év
                 2004. január 01-től             70,- Ft/m²/év
                 2005. január 01-től             120,- Ft/m²/év
                 2012. január 01-től             90 Ft/m2/év
         

2016. január 01-től           

a) Belterületi telek esetében:  90,- Ft/m2
b) Magánszemély tulajdonos külterületi telke esetében, ha nem üzleti célt szolgál: 0,- Ft/m2
c) A b) pont kivételével külterületi telek esetében: 50,- Ft/m2  
d) A Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2004. (I. 27.) sz. rendeletével meghatározott Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 3. § (1) c) pontjában felsorolt gazdasági területeken fekvő telkek, magánszemély tulajdonos esetében, ha hasznosítása nem szolgál üzleti célt: 0,- Ft/m2
e) A HÉSZ 3. § (1) e) pontja szerinti különleges területen fekvő ingatlan: 0,- Ft/m2

Befizetési határidők:   március 15.,                    szeptember 15.                      
Szükséges iratok:
·    tulajdoni lap
·    adásvételi szerződés
·    nyilatkozatok (opcionális)
·    igazolások (opcionális)