2024. május 22.
Ülésezett a képviselő-testület.

A képviselő-testületi ülés elején dr. Szalay László polgármester ismertette az előző ülés óta eltelt időszakban történt eseményeket:

 1. Októberben dr. Nánási Ákos szemész szakorvos az Önkormányzat megbízásából befejezte az óvodás korú gyermekek szemészeti szűrését. Összesen 885 gyermeket vizsgált meg, 62 gyermeket kiskorukra való tekintettel nem sikerült megvizsgálni, 42 gyermeknél talált rendellenességet, ebből 2 esetben sürgős tennivalót jelzett kancsalság, tompalátás miatt.
 2. Lezajlott az Önkormányzat által szervezett ingyenes anyajegyszűrés a városban, melyet Dr. Sas Andrea bőrgyógyász szakorvos végzett el. A vizsgálatokon a négy alkalommal összesen 158 fő vett részt, ebből 86 főnek negatív lett az eredménye, megfigyelésre javasolt 51 főt, és sürgősen további vizsgálatokra 21 főt küldött a doktornő.
 3. Lezárult a műszaki átadás-átvételi eljárás az energetikai pályázattal érintett három intézmény (Mese Óvoda, Művelődési Ház és Városi Bölcsőde) esetében. A pályázat záró beszámolója benyújtásra került.
 4. Befejeződött a Százszorszép Tagóvoda tavaly elvégzett felújításának pénzügyi elszámolása, a Támogató Szervezet által kifizetésre került a fennmaradó támogatási összeg. A pályázat záró beszámolója 30 napon belül benyújtásra kerül.
 5. A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ kivitelezésében megkezdődött a Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola konténer termekkel történő bővítése.
 6. Folyamatban van a jövő évi költségvetés összeállításához az intézményi karbantartási igények felmérése és azok várható költségeinek meghatározása.
 7. A Védőnői Szolgálatot átköltöztettük a Damjanich u. 23. sz alatt korábban bérleményként üzemeltetett orvosi rendelő helyére. Tevékenységüket az új helyszínen október 19-től látják el.
 8. Megkezdődött a parkoló kialakítása a Sport szigeti egykori Vasudvar területén, ill. ezzel egyidejűleg a volt gázcseretelep területén is kialakítunk egy új parkolót. A Vasudvart fákkal vesszük körül, 33 juharfát ültetünk el.
 9. Elkezdődött a földutak murvás útjavítása, többek között a Hókonyban és a Kiskertek területén.
 10. Ütemszerűen haladnak a Némedi úti ivóvíz-rekonstrukció munkálatai, az új vezeték fektetése folyik jelenleg, a várható befejezés október 31. Ezt követően kerül sor a lakossági házibekötésekre.
 11. A zöldterület-fenntartás keretében kétnyári növények ültetésére került sor a Hősök terén, a Baktay téren, a Fő út 61. előtti szökőkút körül és az Önkormányzat udvarán.
 12. A „Tisztítsuk meg az országot” projekt kapcsán Dunaharaszti kül- és belterületén begyűjtöttük az illegálisan elhelyezett hulladékokat, több esetben is az elkövetők nyomára akadtunk, a szükséges lépéseket minden esetben megtettük.

Miután a képviselők egyhangú szavazással elfogadták a polgármester beszámolóját, rátértek a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására.

A legfontosabb előterjesztés az Önkormányzat 2019-2024. közötti ciklusra vonatkozó gazdasági programja volt, melynek magalkotását az önkormányzati törvény írja elő. Ez – egy alapos helyzetelemzés után – felvázolja a Képviselő-testület teendőit és terveit minden területen, természetesen a realitások talaján maradva, tekintettel a bizonytalanná vált gazdasági környezetre is. A terjedelmes anyagot a bizottságok alaposan áttárgyalták és hozzátették a javaslataikat, így a képviselő-testület ezekkel a kiegészítésekkel együtt fogadta el a ciklustervet.

A városi közétkeztetést végző cég kérelmezte az Önkormányzat által fizetett ellenérték 9%-os emelését, hivatkozva a megnőtt nyersanyagárakra, a minimálbér és a garantált bérminimum megemelésére, megemlítve azt is, hogy a járvány miatti bevételkiesés is érzékenyen érintette őket. A testület elé kerülő előterjesztés ugyanakkor 6% emelésre tett javaslatot, a képviselők végül ezt fogadták el.

Módosította a testület a DV Kft.-vel (100 %-os önkormányzati tulajdonú cég) kötött vagyonkezelési szerződést, mert egyes önkormányzati ingatlanok besorolása/helyrajzi száma/stb. megváltozott. Hatályon kívül helyezték ugyanakkor azt a határozatot, amely korábban a cég törzstőke-leszállításáról döntött.

Módosították a képviselők a civil szervezetek ez évi támogatási szerződéseit azok esetében, akik a járvány miatt nem tudták eredeti programjaikat megtartani, de fel tudják még használni a pénzt más, közösség számára hasznos célokra.

Fináléjához érkezett a Helyi Építési Szabályzat azon módosítása, amely a Schwarzmüller Kft. és a Coca-Cola HBC Kft. beruházásait hivatott elősegíteni. Hasonló céllal ad el az Önkormányzat egy kisebb külterületi ingatlant a Gebrüder-Weiss Kft. részére. Újabb döntéseket hozott a testület a Paál László utca továbbépítése és az 51-es útba becsatlakozó körforgalom megvalósítása érdekében is.

A testület külterületi ingatlanok elnevezéséről döntött, létrehozta a 10. védőnői körzetet, elszámolt az orvosi ügyeletnek (a háziorvosi rendelő felújítása idejére) ideiglenesen helyet adó ingatlan tulajdonosaival, intézményi alapító okiratokat fogadott el, megtárgyalta az óvodák működéséről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolókat, és egyhangú szavazással fogadta el azokat, akárcsak a többi előterjesztést.

Twitter megosztás Google+ megosztás