2024. július 19.

2009. október 26. - Képviselő-testületi ülés

Napirend

Dunaharaszti Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló helyi rendelet módosítása Előterjesztő: Dr. Szalay László polgármester
A 2010. évi belső ellenőrzési ütemterv meghatározása Előterjesztő: Dr. Szalay László polgármester
088/1,2,10,18,19 és a 0178/53-56 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolása Előterjesztő: Dr. Szalay László polgármester
Kisduna Televízió kérelme Előterjesztő: Dr. Szalay László polgármester
Beszámoló a határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Szalay László polgármester
A dunaharaszti közoktatási intézmények 2009/2010-es tanévkezdéséről szóló beszámolói Előterjesztő: Dr. Szalay László polgármester
Dunaharaszti Település Fejlesztésére Közalapítvány Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és 2008. évi közhasznúsági jelentése Előterjesztő: Dr. Szalay László polgármester