2024. február 29.

Rotary Club Dunaharaszti

Kattintson a megtekintéshez

ROTARY Club Dunaharaszti – ez még csak a kezdet!
A tavalyi évben megalakult dunaharaszti ROTARY Club egyike a világ több mint 200 országában működő 33.000 ROTARY clubnak. A club már felvette a kapcsolatot a város vezetésével is, ahol örömmel fogadták a megalakulást.
2016- ban sok kisebb projektet valósítottunk meg, mellyel a helyi közösségi életbe való beépülés és az aktív jószolgálati munka volt a fő cél: a Dunaharaszti Anno, a Helytörténeti Emléktár és a Dunaharaszti Rotary Club közösen szervezett a Laffert Kúriában egy képkiállítást. Részt vettünk a „Te Szedd” hulladékgyűjtési kampányban, ott voltunk az Egészségügyi napon, támogattuk a Gyermekjóléti Egyesületet a nyári ifjúsági táboruk programjának szervezésében animátorokkal. Részt vettünk a dunaharaszti adventi rendezvényen, ahol 62.000 Ft adományt gyűjtöttünk össze a Bárka Egyesület javára, segítettünk a Gyermekjóléti Egyesületnek a szegény családok karácsonyi ajándékainak a válogatásában, támogattuk a karácsonyi műsorukat lufi bohóccal és arcfestővel. Időseknek számítógépes oktatást tartottunk az Orchidea Idősek Otthonában, valamint sikerült 3 db számítógépet, billentyűzettel, monitorral es wi-fi stickerrel adományoznunk nekik.
2017. évben is sok projekt tervünk van, mely rengeteg tartalommal tesz hozzá dunaharaszti közösségi életéhez, a lakók mindennapjaihoz.

A Rotary általános bemutatása

Mi a Rotary/ www.rotary.hu
A Rotary egy olyan, 1.2 millió tagot összesítő világszervezet, melyben különböző foglalkozású emberek készek jószolgálati munkát végezni. Ez az egyetlen olyan civil szervezet, amely tanácskozási joggal vehet részt az ENSZ ülésein. A Rotary olyan nagy erőforrásokat képes megmozgatni humanitárius ügyekben, amelyet nem tud figyelmen kívül hagyni az ENSZ.
Az immáron 111 éves Rotary mozgalom segítségével készült el pl. Szekszárdon a kórház gyermekosztályának felújítása 240 milliós beruházással, de volt, ahol víztorony épült, vagy éppen sebészek kaphattak lehetőséget, hogy New Yorkban megtanulhassák a gyermek szívsebészet legmodernebb módszereit és így mára 60 gyermek életét mentették meg.
Nemzetünk nagyjai közül is sokan csatlakoztak a Rotaryhoz: Szent-Györgyi Albert, Kandó Kálmán, Móra Ferenc, Gundel Károly, Lehár Ferenc.
 A Dunaharaszti Rotary Club az egyike a világ több, mint 200 országában működő 33.000 clubjának, melyek szoros egységben segítik, támogatják egymást, közös célokon, terveken dolgozva.
Mik a Rotary erkölcsi követelményei?
A rotarysok az erkölcsi követelményeket a négy kérdés próbájával szokták jellemezni, amely a cselekedetekre vonatkozik. A négy kérdés a következő: Igaz-e? Tisztességes-e minden érintett számára? Elősegíti-e a barátságot és jóakaratot? Javát szolgálja-e minden érintettnek?
Mi a szolgálat öt útja a Rotaryban?
•    A klubszolgálat, a barátság építését jelenti a klubtagok között, valamint elősegítése a klub sikeres működésének.
•    Hivatásszolgálat, személyes elkötelezettség arra, hogy képviselje valaki a hivatását vagy foglalkozását rotarysta barátai számára, és megtestesítse a magas etikai alapelvek és a munka méltóságának jellemző vonásait.
•    Közösségi szolgálat, a rászorulók és a hátrányos helyzetű emberek támogatása.
•    A nemzetközi szolgálat, a tolerancia és a békemegtartó munka a nemzetek között.
•    Az Új nemzedékek szolgálata, annak a pozitív változásnak felismerése, melyet a fiatalok és fiatal felnőttek részvétele jelent a vezetők kinevelésében, közösségi és nemzetközi szolgálati tevékenységekben, csereprogramokban, melyek gazdagítják, erősítik a békét és a kultúrák közti megértést a világon

Kik lehetnek tagjai a clubnak?
A klubok alapja a barátság, tagjai szakmai és magánéletükben magas etikai alapelveket követnek. Arra törekednek, hogy a világban terjedjen a megértés és a jó szándék. Ezeket az ideálokat ápolják a Rotary Klubokban a rotarysták baráti összejöveteleiken. Az egyes rotarysták ezeket az ideálokat képviselik, és ezek szerint az ideálok szerint élnek. Rotary tag az lehet, aki elnyeri két rotarysta ajánlását. A rotarysok általában olyan köztiszteletben álló embereket igyekeznek ajánlani klubtársaik számára, akik munkájukkal, vagy gondolkodásukkal megfelelőnek látszanak arra, hogy a Rotary magas erkölcsi követelményeinek megfeleljenek. A szervezet mentes a politikai, vagy vallási irányzatokkal kapcsolatos állásfoglalásoktól.