2024. február 28.

Gazdasági Iroda Adóügyi csoport

Idegenforgalmi adó

Az üggyel foglalkozó munkatársak

Hatosné Erdődy Tímea | ügyintéző

Idegenforgalmi adó:
1.) Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó:
o    Alanya:    az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az Önkormányzat illetékességi területén legalább 1 vendégéjszakát eltölt;
o    Mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 200,- Ft
o    Bevallási és befizetési határidő: a tárgyhót követő hó 15-e (a beszedésre kötelezett fizeti be)