2024. május 22.

Titkársági Iroda

Lakcímbejelentés és kapcsolódó népesség-nyilvántartási ügyek

Az üggyel foglalkozó munkatársak

Lukácsné Kronome Terézia | műszaki ügyintéző
Bujtásné Zörgő Szilvia | titkársági ügyintéző, egyéb

1.) Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek:
a.)    lakóhely létesítése
b.)    lakóhely változtatása
c.)    tartózkodási hely létesítése
d.)    tartózkodási hely változtatása
e.)    tartózkodási hely megújítása
f.)     lakóhely megszüntetése
g.)    tartózkodási hely megszüntetése
h.)    külföldön élő magyar állampolgár tartózkodási hely létesítése
h.)    nyilvántartás kezelése

Az ügyintézéshez szükséges:

-    személyazonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, útlevél)
-    lakcímigazolvány vagy hatósági igazolvány a személyazonosító jelről
-    építési, használatbavételi engedély (új ingatlan esetén), vagy adásvételi szerződés (vásárlás esetén)
-    kiskorú gyermek esetén mindkét szülő együttes jelenléte
-   az ingatlan tulajdonosának személyes megjelenése

-   kitöltött lakcímjelentő lap

2.)    Hibás lakcímadatok javítása (szükséges iratok):
-    tulajdoni lap (opcionális)
-    személyazonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, útlevél)
-    lakcímigazolvány vagy hatósági igazolvány a személyazonosító jelről
-    építési, használatbavételi engedély (új ingatlan esetén), vagy adásvételi szerződés (vásárlás esetén)

4.)    Házszámváltozással kapcsolatos teendők ellátása (szükséges iratok):
-    Műszaki Iroda értesítése a házszámváltozásról
-    az ingatlanban lakó valamennyi személy személyi igazolványa
-    az ingatlanban lakó valamennyi személy lakcímigazolványa vagy hatósági igazolványa a személyazonosító jelről

5.)    Lakó- és tartózkodási hely érvénytelenítése vagy fiktívvé nyilvánítása (szükséges iratok):
-    kérelem (két tanú aláírásával és adataival)