2024. március 01.

Gazdasági Iroda Adóügyi csoport

Kommunális adó

Az üggyel foglalkozó munkatársak

Végh Tamásné | ügyintéző
Hum Veronika | ügyintéző

Tárgya:   az önkormányzat illetékességi területén lévő
 lakóépület és hozzátartozó telek
 önálló belterületi beépítetlen lakótelek
 beépítetlen üdülőtelek
 nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga.

Alanya: az, aki a naptári év első napján az ingatlan tulajdonosa, amennyiben vagyoni értékű jog terheli (pl.: haszonélvezeti jog), akkor haszonélvező az adó alanya.

Mértéke:  12.000,-Ft/év

Kedvezmény:  A 70 életévüket betöltött magánszemélyeket a következő év január 1-jétől adómentesség illeti meg 1 ingatlan után, amiben lakik.

Befizetési határidők: március 15. illetve szeptember 15.
Szükséges iratok:
• tulajdoni lap
• adásvételi szerződés
• használatbavételi engedély.
• tulajdonváltozás, illetve használatbavételi engedély kiadása esetén a bejelentési kötelezettség határideje a változást követő év január 15-e.