2024. június 21.

Gazdasági Iroda Adóügyi csoport

Építményadó

Az üggyel foglalkozó munkatársak

Pátkainé Polányi Ágnes | csoportvezető
Végh Tamásné | ügyintéző

Építményadó:
Alanya     az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa, amennyiben vagyoni értékű jog terheli (pl.: haszonélvezeti jog), akkor az adó alanya.
Tárgya        üzletek, műhelyek, kereskedelmi szálláshelyek, irodák, banki, ill. pénzintézeti és biztosítás célú építmények, szabad szellemi foglalkozásúak munkavégző helyiségei, műtermek, kiállítótermek, laboratóriumok, ipari és kereskedelmi célú raktárak, ipari és kereskedelmi célú nyílt, fedett tárolók. 2004. 01. 01-től a nem magánszemély tulajdonában álló lakások is építményadó kötelesek.
Mértéke:   

Üzletviteli tevékenységet folytatóknál lakás és garázs esetén: 200 Ft/m2/év

Üzletviteli tevékenységet folytatóknál, nem lakás céljára szolgáló építménynél, 1-2000 m2 nagyságig: 1100 Ft/m2/év

Üzletviteli tevékenységet folytatóknál, nem lakás céljára szolgáló építménynél, 2000-3000 m2 nagyságig: 1320 Ft/m2/év

Üzletviteli tevékenységet folytatóknál, nem lakás céljára szolgáló építménynél, 3000 m2 felett: 1700 Ft/m2/év


Befizetési határidők:                 március 15.
szeptember 15.

Szükséges iratok:
·    tulajdoni lap
·    adásvételi szerződés
·    tulajdonváltozás, illetve használatbavételi engedély kiadása esetén a bejelentési kötelezettség határideje a változást követő év január 15-e