2022. május 27.

Gazdasági Iroda Adóügyi csoport

Építményadó

Az üggyel foglalkozó munkatársak

Pátkainé Polányi Ágnes | csoportvezető
Végh Tamásné | ügyintéző

Építményadó:
Alanya     az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa, amennyiben vagyoni értékű jog terheli (pl.: haszonélvezeti jog), akkor az adó alanya.
Tárgya        üzletek, műhelyek, kereskedelmi szálláshelyek, irodák, banki, ill. pénzintézeti és biztosítás célú építmények, szabad szellemi foglalkozásúak munkavégző helyiségei, műtermek, kiállítótermek, laboratóriumok, ipari és kereskedelmi célú raktárak, ipari és kereskedelmi célú nyílt, fedett tárolók. 2004. 01. 01-től a nem magánszemély tulajdonában álló lakások is építményadó kötelesek.
Mértéke:    2003. december 31-ig         300,- Ft/m2/év
a nyílt fedett tárolók esetében     100,- Ft/m2/év
    2004. január 01-től             400,- Ft/m2/év
nyílt fedett tárolók             200,- Ft/m2/év
lakások                100,- Ft/m2/év
2005. január 1-től            600,- Ft/m2/év
nyílt fedett tárolók            300,- Ft/m2/év
lakások                150,- Ft/m2/év
2007. január 1-től            1.006,- Ft/m2/év
nyílt fedett tárolók            600,- Ft/m2/év
lakások                150,- Ft/m2/év


Befizetési határidők:                 március 15.
szeptember 15.

Szükséges iratok:
·    tulajdoni lap
·    adásvételi szerződés
·    tulajdonváltozás, illetve használatbavételi engedély kiadása esetén a bejelentési kötelezettség határideje a változást követő év január 15-e