2024. július 19.

Dunaharaszti A3 belvízelvezető mederburkolat kialakítása

PM_CSAPVZGAZD_2017/39 „Dunaharaszti A3 belvízelvezető mederburkolat kialakítása”

Támogató neve: Pénzügyminisztérium

Kedvezményezett neve: Dunaharaszti Város Önkormányzata

Projekt címe: „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települések vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén”

Támogatási összeg: 294,6 millió forint

Projekt tartalma: Dunaharasztin, az A3 belvízelvezető mederburkolat kialakítása az 51.sz. főút melletti kanyarulat és a Bezerédi utca között. Nyílt csapadékvízelvezető árok belterületi szakaszon 1317 m hosszan burkolattal lesz ellátva, külterületi 1.szakaszon 353 m hosszan burkolattal lesz ellátva, valamint külterületi 2.szakaszon 41 m hosszan burkolattal lesz ellátva és 265 m hosszan felújításra kerül. A projekt kizárólagosan a nyílt vízelvezető csatorna elégtelen kapacitásának megszüntetésére és elöntésekből származó károk kiküszöbölésére szolgál.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. december 31.

Támogatási szerződés száma: PM_CSAPVZGAZD_2017/39