2024. április 21.
Címkék: ÉDV Zrt., szennyvíz
Az elmúlt évek hirtelen leesett, nagy mennyiségű csapadékkal járó esőzései során Dunaharaszti számos területén előfordult, hogy nem folyt el a szennyvíz, sőt, egyes mélyebben fekvő területeken csapadékkal kevert szennyvíz kiöntés is tapasztalható volt. Ennek oka a csapadékvíz illegális bevezetése a szennyvíz elvezető rendszerbe.

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. az elmúlt időszakban több alkalommal is ellenőrizte Dunaharaszti területén belül a szabálytalan közműhasználatot.

Az illegálisan a csatornába bekötött csapadékvíz bevezetések jelentős mértékben megterhelik a város szennyvízhálózatát, műszaki, közegészségügyi, és üzemeltetési kockázatot jelentenek, valamint a szennyvíztisztító telep üzembiztonságát, tisztítási hatékonyságát is veszélyeztetik!

Az illegális csapadékvíz bevezetés miatt kialakuló szennyvízelöntés környezetszennyezéssel és fertőzésveszély kialakulásával jár, valamint a közösen használt tereken és a lakosság tulajdonában lévő ingatlanokban vagyoni kárt okoz.

Dunaharasztin elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózat üzemel. Ezt azért fontos tudni, mert ez a rendszer kapacitásából és technológiájából adódóan kizárólag háztartási és előtisztított ipari szennyvíz befogadására, elvezetésére és megtisztítására alkalmas. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85. § (5) bekezdése alapján az elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet juttatni tilos.

A fent hivatkozott rendelet 58/2013. (II. 27.) számú végrehajtási rendeletének 79.§ (4) bekezdésében leírtak alapján az ivóvíz-közműhálózatba bekapcsolt házi ivóvízhálózatot saját célú vízkivételi művel (kerti ásott, vagy fúrt kút) összekötni tilos. A szabályok megszegése a víziközmű-szolgáltatás szabálytalan igénybevételét, a közszolgáltatás veszélyeztetését is jelenti, és jelentős mértékű bírságot von maga után.

A 2023. novemberétől 2024. februárig terjedő időszakban 1238 ügyfelét ellenőrizte az ÉDV Zrt, és több összekötés, ezáltal szabálytalanság feltárásra került.

A szabálytalanságok jellege:

•          szabálytalan csapadékvíz elvezetés

•          szabálytalan ivóvizes szolgáltatás igénybevétel:

o          kútvíz, házi vízmű összekötve

o          kútvizes felhasználó szennyvizes átalány díjas elszámolással

o          elektromos berendezés az aknában

o          szabálytalan tarifa (gazdasági/lakossági szerződés)

o          szakadt, sérült plomba

A Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája által összeállított tájékoztató anyagban – amit hamarosan közlünk - részletesen tájékozódhat majd arról, hogy

•          milyen szabályoknak kell megfelelnie a csatornabekötésnek és hogyan ellenőrzik azt

•          milyen következménye van a szabálytalanságnak az ingatlan tulajdonosra nézve

•          milyen szabályos módja van a csapadékvíz gyűjtésnek

•          milyen szabályos lehetősége van a kútvíz felhasználására az ingatlanon belül

Kérjük az ingatlantulajdonosokat, győződjenek meg a szabályos használatról, illetve szüntessék meg a szabálytalanságokat!

Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal

Twitter megosztás Google+ megosztás