2023. december 02.
Több fontos helyi rendeletet is megalkotott a Képviselő-testület. Segítenek a polgárőröknek és a Kőrösi iskolának is.

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 25-én tartotta soron következő ülését a Városháza Dísztermében. Dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző ülés óta elvégzett feladatokról:

 1. Megkopott gyalogátkelők újrafestésére került sor többek között a Fő úton, a Dózsa György úton, a Némedi úton, az iskolák környezetében.
 2. A Földváry utcában járda, parkoló építését végeztük el a Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola környezetében, ezzel együtt a Templom utcától a Dózsa György utcáig a Földváry utca útjavítása megtörtént.
 3. Az augusztus 4-i viharkár kármentesítési feladati befejeződtek, a lakosságtól is elszállításra kerültek az ingatlanokon a vihar következtében keletkező zöldhulladékok. A város számos pontján a csapadékvíz-elvezető árkok felújítására, illetve új burkolt árkok kialakítására is sor került, az ismételt heves esők zavartalan elvezetése érdekében.
 4. A Knézich utcai játszótér hosszanti oldalán zárt kerítés építésére került sor, a szomszédos ingatlan nyugalmának fenntartása érdekében.
 5. Felújításra került a Knézich utcai Kerekerdő Bölcsőde udvara, a játszóeszközök alá, mellé gumiburkolat került. Lombos fákat és cserjéket is ültettünk a területen.
 6. A BUBE projekt keretében a Temető utcai és Barka utcai vasúti átjáró lezárásra került, ezzel párhuzamosan a Magyar utcai vasúti átjáró megnyitása megtörtént. A Temető utcánál, tekintettel a jelentős gyalogos forgalomra, kértük ideiglenes gyalogos átjáró megépítését, mely megtörtént.
 7. Az A3 belvízelvezető csatorna kotrása és kitakarítása a belterületi szakaszon megtörtént.
 8. A Bezerédi játszótér körül a járdára belógó autók parkolásának szabályozása érdekében oszlopok kihelyezésére került sor.
 9. Megkezdődött az északi iparterületet betápláló vízvezeték építésének II. üteme a gördülő fejlesztési tervnek megfelelően.
 10. A Kossuth-Jókai utcai csomópontban az ivóvíz rekonstrukció megkezdődött.
 11. Az Iskola köz út-, járda- és parkoló építésének munkaterület átadása 2023.  szeptember 21-én lezajlott, az építés várhatóan október közepén megkezdődik.
 12. Az intézményeink energetikai fejlesztése keretében elkezdődött a Polgármesteri Hivatal, a Hétszínvirág Óvoda, a Rendőrőrs, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat épületeinek épületgépészeti átalakítása, fűtéskorszerűsítése, az atmoszférikus kazánokat korszerű, kondenzációs kazánokra cseréljük, melynek eredményeképpen 20-30 % körüli csökkenés várható a gázfogyasztásban.
 13. A Mese Óvoda hőközpontjának teljeskörű átépítése is megkezdődött.
 14. Szintén az energetikai fejlesztések keretében elkészült a Polgármesteri Hivatal napelem rendszere, valamint a Mese Óvoda napelem rendszerének bővítése.
 15. A Városi Bölcsőde (Kossuth L. u. 4.) két emeleti csoportszobája megújult, padlócsere, festés, mázolás történt, a földszinti folyosó 1 m-es magasságban új lélegző vakolatot, festést és lábazatot kapott, a belső ajtók is újra lettek mázolva.
 16. A Sportcsarnok fejlesztési pályázatát határidőben benyújtottuk, a Magyar Kézilabda Szövetség által megbízott szakemberek a felmérést elvégezték, a döntés 1-2 héten belül várható.
 17. A Dunaharaszti helyi építési szabályozásának felülvizsgálatát megelőző általános megalapozó vizsgálatot a Völgyzugoly Kft. elkészítette. A fentiekhez kapcsolódóan a HÉSZ normaszövegének, s a kapcsolódó mellékleteinek a változó jogi környezethez történő aktualizálása és az Integrált Településfejlesztési Stratégia szakmai előkészítése folyamatban van.
 18. Rendkívül színes városi programokkal gazdagodhattunk idén nyáron is, amelyek a nagy részvételi szám alapján – úgy ítéljük meg – sokunk örömét okozták. Mindezek közé sorolom az augusztus 20-i búcsút, az augusztus 22-én megtartott fergeteges „Sissi legendája” című szuperprodukciót, és az idei Városnapokat, amelyek idén különösen jó hangulatban teltek, egyrészt a mindenki zenei ízlését kielégítő koncertek és programok révén, másrészt az Altdorfból,  Colbitzból és Sehamatalból érkezett vendégeinkkel együtt megünnepelt 30 éves testvérvárosi kapcsolat okán is.   
 19. A Fizioterápia korábbi elhelyezését szolgáló épület tetőszerkezete teljes cserére szorul. A bérbeadó tulajdonos úgy döntött, hogy ezt a beruházást egyelőre nem végzi el. Az orvosi rendelő előadásokra és értekezletekre fenntartott nagytermének átalakítását követően a fizioterápia zavartalan működését biztosítani tudjuk.
 20. Kérésre a felnőtt orvosi rendelő bejárati ajtóját automatikus nyitási rendszerrel szereltük fel, így segítve a mozgáskorlátozottak és az idősek könnyebb bejutását az épületbe.
 21. A mentőknek fenntartott parkolóhelyet parkolásgátló rámpával szereltük fel.

A beszámoló elfogadása után a képviselők megtárgyalták a közétkeztetéssel megbízott Prizma-Junior Zrt. kérelmét. A cég az inflációra, a rezsiárakra és a bérköltségek emelkedésére való tekintettel emelné az Önkormányzat által a szolgáltatás ellenében fizetendő összeget 2024. január 1-től. A testületi előterjesztés az emelés szükségességét nem vitatta ugyan, annak mértékét azonban alacsonyabban határozta meg, így a cégnek 15%-os emeléssel kell megelégednie.

A közelmúltban egy figyelmetlen autós belehajtott a polgárőrség által használt, önkormányzati tulajdonú gépkocsiba, és összetörte azt. A testület úgy határozott, hogy sürgősen pótolja a hiányt, és vásárol két Dacia Duster típusú gépjárművet. Azért kettőt, mert a másik autót a közterület-felügyelet kapja meg, kiváltandó az egyik, 15 éves és közel félmillió kilométert futott szolgálati járművet.

A képviselők elfogadták a költségvetés állapotáról szóló féléves beszámolót és a változásokat átvezető rendelet-módosítást. Megállapították, hogy az Önkormányzat gazdálkodása továbbra is stabil és takarékos. Úgy döntöttek, hogy felemelik a köztisztviselői illetményalapot, ezáltal ellensúlyozva az infláció reálbér-csökkentő hatását. Ötmillió forint támogatásban részesítették a tankerületet, amely ezt a pénzt a Kőrösi iskola úszásoktatására fordíthatja majd. Elfogadták a temetőkről és a temetkezésről, a köztisztaságról és a közterület-használatról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendeleteket, és a gondozási központ házirendjét. Módosították a HÉSZ-t a HÉV fejlesztésének terveivel összhangban, és kinevezték a Rákóczi iskola új iskolaorvosát, Szabóné Dr. Bodnár Rékát. Elfogadták a Víziközmű Gördülő Fejlesztési Tervet, valamint a DMTK elszámolását a támogatások felhasználásáról.

 

Twitter megosztás Google+ megosztás