2024. február 27.
Címkék: közétkeztetés
Korábban már hírt adtunk arról több fórumon is, hogy 2023. augusztusától változik a közétkeztetést igénybe vevők fizetési kötelezettsége, illetve a kedvezményeket igénybe vevő családoknak is jobban kell figyelniük. Úgy döntött a város vezetése, hogy a pazarlás, a kidobott ételek sajnálatosan növekvő mennyisége és a kidobott pénz miatt változtat az eddigi gyakorlaton.

Mi a változás? Mi volt eddig, és mi lesz augusztustól?

Eddig utólag kellett befizetni a menza díját, tehát pl. a szeptemberi étkezési költséget az Önkormányzat előre megfinanszírozta, a szülők pedig októberben, utólag fizettek. Most változtatunk: előre kell befizetni az étkezést, mert a be nem fizetett díjak, illetve a hiányzások esetén le nem mondott kedvezményes és ingyenes étkezések nagy veszteségeket jelentettek a város költségvetésében.

Hogyan történik a kedvezményes közétkeztetés finanszírozása?

A gyermekétkeztetés, ezen belül a kedvezményes közétkeztetés biztosítása kötelező önkormányzati feladat. Nemcsak a megrendelésben, hanem annak finanszírozásában is komoly szerep hárul ránk, hiszen a kedvezményes közétkeztetésre törvény alapján jogosult gyermekek esetében az Önkormányzat megelőlegezi, majd az állam utólag megtéríti az Önkormányzat felé az étkezési díjat. Ugyanakkor az Önkormányzat úgy döntött, hogy szociális okokból tágítja a kedvezményezettek körét, ezért bevezette a méltányossági gyermekétkeztetést. Az erre önkormányzati rendelet alapján jogosult gyermekek részére a teljes támogatási összeget finanszírozza meg az Önkormányzat. Ez esetben az állami utófinanszírozásra nem is számíthatunk.

Mi lesz a lemondott étkezéssel, amit viszont előre befizetett a szülő?

Az előre befizetett, de utólag lemondott étkezések díját természetesen jóváírjuk. A hiányzás első napja, mivel sokszor kiszámíthatatlan, semmilyen következménnyel nem jár, ha nem jelzi a szülő, de a második naptól le kell mondani az étkezést a Menza Pure felületen. Ez a szülő felelőssége.

Miért keletkezett vesztesége az Önkormányzatnak abból, hogy utólag történt a közétkeztetés befizetése és a szülők nem mondták le hiányzás esetén az étkezést?

Azokra a napokra, amikor a kedvezményesen étkező gyermekek nincsenek bent az intézményben, az állami normatívát nem tudja lehívni az önkormányzat, tehát ezekre a napokra nem kapjuk meg a támogatást. Ez akkor rendben is van, ha a szülő jelzi, hogy a gyermek hiányozni fog, mert az Önkormányzat nem rendeli meg az ételt. Ha azonban a szülő nem jelez, nem mondja le az ételt, akkor az Önkormányzat megrendeli azt, kifizeti, és – kidobja a kukába. A le nem mondott napokon tehát napi több százezer Ft-os önkormányzati veszteség képződött.

A veszteség másik része azoknak a szülőknek róható fel, akik egyszerűen nem fizetik be az étkezések díját, csak akkor (vagy akkor sem), ha erre felszólítást kapnak, vagy megindul ellenük a végrehajtási eljárás.

Mi szabályozza az étkezés lemondását? Milyen következménnyel járt ennek elmulasztása?

Kormányrendelet szabályozza, hogy a szülő köteles lemondani az étkezést, ha a gyermek hiányzik és nem veszi azt igénybe. A bölcsődékben, az óvodákban és az iskolákban is adminisztrálják a hiányzást, a mulasztási napló minden gyermek esetében bekerül a rendszerbe. Amennyiben a kedvezményes étkezést igénybe vevő szülő a gyermek távollétében nem mondta le az étkezést, az étel a MENZA Pure rendszeren keresztül megrendelésre került és ezt az önkormányzat kifizette. 100%-os kedvezmény esetén a teljes összeget, 50%-os kedvezmény esetén értelemszerűen a felét, hiszen 50%-ot a szülő fizetett.

FONTOS! Hiányzás esetén tehát a kedvezményes étkezést is le kell mondani, ha ez nem történik meg, utólag ki kell fizetni a teljes összeget, hiszen felesleges ételmegrendelés történt.

Mi történik, ha a szülőnek tartozása keletkezik?

A tartozás behajtható végrehajtó által, lakcímtől függetlenül. Jelenleg is folyamatban van több, százezres nagyságrendű tartozás miatti eljárás, amit el kellett indítanunk, jogszabály kötelez bennünket rá, hiszen közpénzről van szó.

Hogyan tudják nyomon követni a hiányzásokat és az ételek megrendelését?

A MENZA Pure hamarosan összeköttetésbe kerül az iskolai Kréta rendszerrel a könnyebbség miatt, azonban eddig is láttuk, mert az állami rendszerben mutatkozik a hiányzás. Óvodák esetében a mulasztási naplóból nyerjük ki az adatokat.

Miért volt szükség a változtatásra?

Az intézkedéssekkel egyrészről ösztönözni kívánjuk a kedvezményesen étkező gyermekek szüleit is az étkezés lemondására (hiányzás esetén), a keletkezett kár költségei őket terhelik majd, másrészről az étkezési díjhátralékból adódó tartozások felhalmozásának is szeretnénk gátat szabni, hiszen a tartozás behajtásából származó felesleges eljárások költségét szintén a szülő fizeti meg. 

A fentieket összefoglalva: a gyermekétkeztetés egy kötelező önkormányzati feladat, amiben közvetítő és lebonyolító szerepünk is van. Mindannyiunk érdeke, hogy a felesleges költségeket csökkentsük, mert ezek mind mulasztásból, figyelmetlenségből vagy hanyagságból adódnak.

Ha egyéb kérdés, kérés felmerül a közétkeztetéssel kapcsolatban, szívesen válaszol munkatársunk:

Gáll Zsuzsanna gallzsuzsi@dunaharaszti.hu

Köszönjük a megértésüket és az együttműködésüket, és végezetül álljon itt a kedvezményesen étkező gyermekek meglehetősen széles köre:

100% kedvezményre jogosultak:

  • nagycsaládban élő bölcsődés és óvodás gyermekek;
  • bölcsődei és óvodai ellátásban a tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekek, vagy olyan családban élők, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek;
  • bölcsődei és óvodai ellátásban a család jövedelmi viszonya miatt kedvezményre jogosult gyermekek, ahol a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130 %-át. 2023-ban ez az összeg: 200.564 Ft.
  • bölcsődei és óvodai ellátásban részesülő-, valamint 1-8 évfolyamon tanuló gyermekek, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek;
  • bölcsődei és óvodai ellátásban részesülő, valamint 1-8 évfolyamon tanuló gyermekek, továbbá 1-8 évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülő gyermekek, ha nevelésbe vették őket;
  • Dunaharaszti Város Önkormányzata a 29/2003. (XI. 25). számú rendeletében méltányossági gyermekétkeztetés keretén belül ingyenes étkezést biztosít azon családok gyermekei számára, akiknél az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum 200%-át, amely jelenleg 57.000 Ft; valamint:
  • Azon gyermekek részére, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, és ezáltal 50%-os díjkedvezményre jogosultak, a személyi térítési díj fennmaradó részét az Önkormányzat biztosítja.

50 % kedvezményre jogosultak:

  • nagycsaládban élő 1-8 évfolyamon tanuló gyermekek, továbbá 1-8 évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülő gyermekek;
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülő gyermekek;
  • Dunaharaszti Város Önkormányzata a 29/2003. (XI. 25). számú rendeletében méltányossági gyermekétkeztetés keretén belül 50 %-os kedvezményes étkezést biztosít azon családok gyermekei számára, akiknél az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum 220%-át, amely jelenleg 62.700 Ft.

Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal

Twitter megosztás Google+ megosztás