2024. április 17.
A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola „csati-sulis” feladat-ellátási helyének pedagógiai jó gyakorlatában évek óta kiemelt fontossággal szerepel a táblajátékok alkalmazása. Ez a sokoldalú, gondolkodást és szociális készségeket fejlesztő tevékenység már az ország sok iskolájában bizonyított.

 

 

 

 

 

 

 

A táblajátékok ugyanis hatékony fejlesztési eszközök. Támogatják az óvodából iskolába kerülő kisgyermek beilleszkedését, ugyanakkor lehetőséget teremtenek arra, hogy több területen életkoruknak és egyéni képességeiknek megfelelően differenciáltan segítsük fejlődésüket. A játékok megismerése és rendszeres, tudatosan irányított gyakorlása ráadásul úgy biztosítja a tehetségek gondozását, hogy abban a gyermekek szívesen és aktívan működnek közre. Eközben erősíti a szabálykövető magatartásformákat, türelemre és kitartó munkára ösztönöz. Ezen tulajdonságok mindegyike hozzájárul a rejtett tehetségek felismeréséhez, illetve az azonosított tehetségek komplex fejlesztéséhez.

A logikai feladatokon keresztül fejlődik a tanulók lényeglátása, problémaérzékenysége, kreatív problémamegoldó képessége. A térbeli-vizuális tehetségterülethez kapcsolódó játékok nagy mértékben hozzájárulnak az érzékelés, észlelés, a figyelem és az emlékezet fejlesztéséhez.

Iskolánkban kiemelt figyelmet fordítunk tanulóink társas kapcsolatainak kiépítésére, és ezzel összefüggésben az érzelmi intelligencia fejlesztésére. Ennek feltétele az interperszonális készségek (pl. együttműködési és kommunikációs stratégiák, konfliktuskezelés, kudarctűrés) kialakulásának segítése, ami hatékonyan valósítható meg rendszeres táblajáték-foglalkozások során.

A jó társasjátékok igen drágák, de mivel az évek során több pályázaton is nyertünk eszközöket ehhez a programunkhoz, így sokféle izgalmas játékot megismerhettünk. Legutóbb 2020-ban az NTP-TFJ-20-0044 jelű pályázat nyerteseként 1 millió forint értékben vásárolhattunk a legjobb tábla- és társasjátékokból.

2019-ben, még a világjárvány előtt városi szintű „Társas-party”-t tudtunk rendezni, de volt iskolai táblajáték-délutánunk, és a módszer iránt érdeklődő pedagógusoknak konzultációval egybekötött bemutató órát is tartottunk. Terveink közt szerepelt egy városi szintű Társas- és táblajáték találkozó, illetve további versenyek, bemutató órák, szakmai kerekasztalok megszervezése, ám a COVID-helyzet miatt egyelőre sajnos kizárólag az iskolánkon belül tudunk kapcsolódó programokat szervezni. Amíg a járványhelyzet engedte, minden évfolyamunkon működött táblajáték-szakkör. Most viszont szigorúan osztálykeretek között, de rendszeresen tartunk játékdélutánokat, foglalkozásokat, így biztosítva azt, hogy minden tanulónk használhassa a játékokat.

A program szakmai vezetője iskolánkban Törökné Kiss Gyöngyi, aki több éve alkalmaz táblajátékokat a napközis szabadidős tevékenységek során. 2018-ban elvégezte a MATEGYE „Gondolkodásfejlesztés táblajátékkal” c. továbbképzését, és azóta is folyamatos önképzéssel fejleszti magát ezen a területen. A sikeres pályázatokon túl diákjaival az évek során több saját készítésű táblajátékot is megalkottak.

Támogatóink:

Twitter megosztás Google+ megosztás