2024. június 18.

Elfogadták a város költségvetését

2020. február 24. hétfő

A módosító indítványok beépítése után a képviselő-testület egyhangú szavazással fogadta el Dunaharaszti 2020. évi költségvetési rendeletét.

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 24-én megtartotta soron következő rendes ülését. Dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző ülés óta eltelt időszak főbb eseményeiről:

  1. A Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal alapító okiratán a Magyar Államkincstár által kezdeményezett technikai módosításokat végrehajtották.
  2. A veszélyes fák metszési munkái megkezdődtek.
  3. Megtörtént az óvodák és a köztéri játszóeszközök felülvizsgálata, melynek eredményeként elkezdődtek a szükséges javítások és pótlások.
  4. A Szánkózódomb megrongált korlátrendszerének javítása is megkezdődött.
  5. Elkezdték a külterületeken illegálisan elhelyezett szemét, lom összegyűjtését és elszállítását.
  6. A Felnőtt Orvosi Rendelő külső homlokzati színezése megtörtént, jelenleg a külső rámpa építése, valamint melegburkolási és szerelvényezési munkák folynak. Március második hetében kezdődik a rendelőhöz kapcsolódó utcai parkolók kiépítése.
  7. A Rákóczi Iskola melegítő konyhájának és ebédlőjének a használatbavételi engedélyét megkaptuk, március 2-tól a Junior Zrt. üzemelteti a konyhát.
  8. A Művelődési Ház tetőszerkezetének felújítása folyamatban van.
  9. A Gyermekorvosi Rendelő belső, mészkőzúzalékos parkolójának javítása megtörtént.
  10. Önkormányzati kezdeményezésre, de a témában érintett állami szervek, civil- egyházi, oktatási- és egészségügyi szakemberek közreműködésével megalakult a Dunaharaszti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum.

Ezt követően a napirendi pontokat tárgyalta a Képviselő-testület. Átvezették a 2019. évi költségvetés módosításait, megszavazták a több évre előre szóló, ún, kitekintő határozatot, döntöttek arról, hogy ellenérték nélkül az állam rendelkezésére bocsátják azt az ingatlant, ahol az új iskola épül majd fel, elfogadták a Városi Könyvtár munkájáról szóló beszámolót, valamint a polgármester szabadságolási ütemtervét.

Az ülés legfontosabb napirendi pontja Dunaharaszti 2020. évi költségvetésének tárgyalása volt. A rendeletet – több vitás kérdés áttárgyalását követően – egyhangú szavazással fogadta el a testület.

Dunaharaszti bevételeit alapvetően határozzák meg a helyi adók, legfőképpen az iparűzési adó, miközben egyre kisebb részt képvisel az állami hozzájárulás. A város mozgásterét tehát erősen befolyásolják a központi döntések, ezért most is mértéktartóan, erőhöz mérten terveztek a város vezetői és a Polgármesteri Hivatal munkatársai. A fő szempont az volt, hogy Dunaharaszti működése hitelfelvétel nélkül biztosítható legyen, miközben beruházásokra is jusson forrás.

Ennek a célnak továbbra is sikerül megfelelni. A város pénzügyi helyzete stabil, a fejlesztések világos koncepció mentén történnek.

Melyek ezek a fejlesztések? Dunaharasztin ebben az évben elindul egy új iskola (az állammal közösen) és egy új óvoda (a Református Egyházzal közösen) megvalósítása a tervezési szakasszal, miközben az Önkormányzat pályázatot adott be egy új bölcsőde felépítésére is. Elkezdődik a Napközis Tábor felépítése a Sport-szigeten.

Az Önkormányzat beruházásában elkészül a Felnőtt Orvosi Rendelő felújított, modern épülete. A tervezett átadás már az első félévben megtörténik. A város több pontján végeznek el majd járdaépítési-, csapadékvíz-elvezetési és egyéb munkálatokat, folytatódik a Zöldharaszti program (lakossági faültetés, parképítés), valamint az Okosharaszti projekt (e-városom, Haraszti kártya). Kerékpárutak, gyalogátkelők és parkok tervezésébe fog a város, miközben fejleszti játszótereit is.

Az Önkormányzat fejleszti és fenntartja intézményeit, folytatja egészségügyi és szociális programjait, támogatja a civil szervezeteket és a nemzetiségi önkormányzatokat.

A költségvetés tervezetében jelentős tétellel jelent meg az a szándék, hogy az Önkormányzat ebben az évben is vásárol ingatlanokat, ezzel gyarapítva a város vagyonát. Ennek fedezete a Nomád Kemping eladásából befolyó pénz lett volna, ezt az indítványát azonban az előterjesztő, dr. Szalay László polgármester visszavonta, így a kemping területe a városé marad.

 

Twitter megosztás Google+ megosztás