2023. március 23.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete támogatta Novák Sándor rendőr alezredes kapitányi kinevezését, és döntött arról, hogy ismét szerződést köt a rendőri túlszolgálatról, így növelve a közterületek biztonságát.

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete január 30-án megtartotta az év első, munkaterv szerinti ülését a Városháza dísztermében. Dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző ülés óta elvégzett feladatokról:

 1. A városban megkezdődtek a kátyúzási munkálatok, többek között a MÁV-alsó utcákban, a Paradicsom szigeten, a Kiskertekben, a Piac téri parkolóban és a Rákóczi utcai kisiskolai parkolóban. Felvettük a kapcsolatot a Magyar Közúttal az útjaik karbantartása érdekében. Ők is megkezdték a hidegaszfaltos kátyúzást.
 2. A rendkívüli esőzések következtében kialakult elöntéseket a Polgármesteri Hivatal által kirendelt szippantós autók elhárították.
 3. Elkezdődött a Bezerédi lakónegyedben a tárcsás fekvőrendőrök javítása és pótlása.
 4. A Magyar utcai vasúti átjáró tervezett lezárása miatt az ideiglenes buszmegállók kijelölésre kerültek, a tényleges kihelyezésre a munkálatok megkezdése előtt a lakosság tájékoztatásával egyidejűleg kerül sor.
 5. A Bláthy Ottó utcában kijavíttattuk a magasságkorlátozó kaput, a költségeket a kárt okozó személy állta.
 6. A Parti sétány mentén kutyaürülék gyűjtőket helyeztünk ki.
 7. Az Önkormányzat megbízásából a 0,4 kV-os kisfeszültségű hálózatok mentén az elektromos űrszelvény gallyazások folyamatosan zajlanak.
 8. A Polgármesteri Hivatal épületében elkészült tűzjelző rendszer használatbavételét a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság engedélyezte.
 9. A Mese Óvodában - első ütemben - közel 50 lámpatestet cseréltettünk, 4 csoportszoba és az egyik aula kapott energiatakarékos világítást. 
 10. A 2023. évi tüdőszűrés január 4-től 26-ig rendben lezajlott, összesen 4016 fő vett részt a szűrésen.
 11. Február 11-én, 14 órakor tartjuk a Bezerédi Sportpark ünnepélyes megnyitóját, amire szeretettel várjuk a város minden lakóját.

Az ülés kezdetén a testület sürgősséggel tárgyalta – és elfogadta – azt az előterjesztést, amely alapján a HÉV felújítását célzó projekt ingatlanait kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

Dr. Szalay László polgármester ezt követően köszöntötte a jelenlévő Novák Sándor rendőrkapitányt és Káldi Balázs őrsparancsnokot, rendőr alezredeseket, egyben gratulált a kapitány kinevezéséhez, melyet a Képviselő-testület egyhangú szavazással támogatott. Megszavazták azt is, hogy a haraszti rendőrök ismét túlszolgálatot biztosítanak szabadidejükben a város közterületein, erre az Önkormányzat forrást különít el. A részleteket külön szerződésben rendezik, melynek aláírására a Testület felhatalmazta a Polgármestert.

Ezt követően megnyitották a város költségvetésének első olvasatáról szóló általános vitát. A tervezés során egy óvatos, a város pénzügyi lehetőségeit messze szem előtt tartó büdzsé körvonalazódik, amelynek bevételi oldala még javulhat, és ennek függvényében lehet majd a kiadásokat is növelni. A jelenleg rendelkezésre álló szabad erőforrások többsége az új bölcsőde felépítését szolgálja majd, de a város továbbra is eleget tesz nemcsak a kötelező, hanem az önként vállalt feladatainak is, így jut elég forrás az egészségügyi programokra, a szociális hálóra, a civil szervezetek és a nemzetiségek támogatására, valamint a sportra és a közművelődésre is. A költségvetés lesz terítéken a február 13-i közmeghallgatáson is, majd végleges formájában a február 27-i ülésén fogadhatja el a Testület.

A képviselők elfogadták a Polgármesteri Hivatal és a városi intézmények közötti munkamegosztási megállapodást, a nemzetiségi önkormányzatokkal való együttműködés tervezetét, módosították a szervezeti és működési szabályzatukat, jóváhagyták a Hivatal és az intézmények monitoring stratégiáját, továbbléptek a HÉSZ módosítása terén az Alsónémedi felé megvalósítandó kerékpárút ügyében, megalkották a közművelődésről szóló helyi rendeletet, végül elfogadták az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi
Bizottság beszámolóját a 2022. évben végzett munkájukról.

 

Twitter megosztás Google+ megosztás