2024. május 29.
Címkék: testületi ülés
Az Önkormányzat továbbra is partnernek tekinti a civil egyesületeket, az egyházakat és a sportegyesületeket, és kiemelten támogatja közösségépítő programjaikat.

A képen az ülést vezető dr. Szalay László polgármester

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete április 29-én tartotta soron következő ülését a Városháza Dísztermében. Dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző ülés óta elvégzett feladatokról:

  1. A Területi Gondozási Központ 2024. április 2. napján csatlakozott a „Gondosóra” programhoz.
  2. Dr. Szalmay Gábor fül-orr-gégész szakorvos elvégezte az iskolába készülő óvodai korosztály hallásvizsgálatát. Sajnos a szűrés tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a hallásproblémával bíró gyermekek aránya a tavalyi 17,05 %-ról 19,85 %-ra emelkedett. A probléma korai felismerése hatékonyabb és gyorsabb megoldást tud nyújtani, amelyről tájékoztatást és további segítséget kapnak az érintett szülők.
  3. Dr. Terebessy Tamás szakorvos is elvégezte az óvodások ortopédiai szűrését, a statisztika elkészítése folyamatban van.
  4. Megünnepeltük a Gyere Be Ház fennállásának 1. évfordulóját. Az Önkormányzat azon kezdeményezése, hogy kulturált szabadidős lehetőségeket biztosítson a fiataloknak, miközben a kamaszok lelki egészségét is szem előtt tartja, rendkívül sikeresnek bizonyult, ezért: folytatjuk!
  5. 2024. március hónapban a NAV az egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló jogkövetési vizsgálatot folytatott le, különösen a tárgyidőszaki ÁFA bevallására, bizonylati rendjére, nyilvántartásárára vonatkozóan. Az ellenőrzés mindent rendben talált.
  6. Az idei évben is megkezdődött a „Fogadj örökbe egy fát” fásítási program keretében a lakosság által igényelt fák ültetése a Zöld Korona Garden Kft. által. Az idei évben összesen 150 db 8/10 körátmérőjű gömbkőris, gömbszivar és mezei juharfa ültetésére került sor.
  7. A Paál László utca műszaki átadás-átvételi eljárása lezajlott, az 51-es főút kereszteződésében külön figyelemfelhívó táblák kihelyezésére került sor a kötelező forgalmi rend betartása érdekében.
  8. A Jedlik Ányos utca és a Gábor Áron utca biztonságos közlekedése érdekében burkolati jelek kerültek felfestésre, illetve az Andrássy utca kerékpársávjának újrafestését megrendeltük.
  9. Az A3-7 nyílt csapadékvízelvezető rendszeren történt szénhidrogén eredetű szennyezés kárelhárítása megkezdődött, a szennyezés okát felderítettük és megszüntettük.
  10. A Városháza Iparos utcai, Fő út felőli kerítése, a kapuk, a  főbejárati terasz homlokzata és a pillérek felújítása megtörtént.

A Képviselő-testület döntést hozott a civil szervezetek pályázatairól. A rendelkezésre álló 20 millió forintot 49 civil, vagy egyházi szerveződés, illetve sportegyesület között osztották fel, támogatva azok közösségépítő programjait. Ezt követően olyan közbeszerzési eljárásokban hirdetett győztest a testület, amelyek az új bölcsődei tagintézmény beruházásához kapcsolódnak: ezek egyrészt a konyhatechnológia, másrészt a bölcsődei eszközök beszerzése.

A képviselők beszámolót hallgattak meg és fogadtak el a város intézményeiben megvalósult energetikai hatékonysági intézkedésekről, az általuk elért költségcsökkentésekről. Módosították az általános iskolákat érintő iskolaorvosi feladatellátást, határozatot hoztak a Máv-Alsó terület közművesítésének ügyében, majd úgy döntöttek, hogy érvényesítik az Önkormányzat elővásárlási jogát, és megvásárolnak egy ingatlanrészt a Levendula utca környezetében, egy későbbi útfejlesztés érdekében. A testület ezt követően a Temető utca kiszélesítésének lehetőségét vizsgálta meg, és döntött arról, hogy támogatja ezt a fejlesztést. Egyetértését fejezte ki a testület ezt követően egy rendőrségi körzeti megbízotti kinevezéssel kapcsolatban.

A képviselők elfogadták a belső ellenőr 2023. évre vonatkozó éves összefoglaló jelentését, a DMTK beszámolóját a 2023-ban végzett munkájukról és az önkormányzati támogatás felhasználásáról; elfogadták a József Attila Művelődési Ház 2023. évi beszámolóját és 2024. évi munkatervét, a Polgárőrség beszámolóját a 2023. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról. Döntöttek a 2024. évi igazgatási szünetről a Polgármesteri Hivatalban, majd módosították a kitüntető díjakról szóló helyi rendeletet.

A Képviselő-testület ezt követően zárt ülésen folytatta munkáját, és kitüntető díjak odaítéléséről döntött.       

Fotó: Tóth Gábor/dho                

Twitter megosztás Google+ megosztás