2021. szeptember 26.

TÁMOP 3.1.5 Dunaharaszti: Pedagógus továbbképzések a Baktay Ervin Gimnáziumban

TÁMOP-3.1.5-09-/A/1-2010-0032
Pedagógus továbbképzések
Baktay Ervin GimnáziumAlapvető cél

Az új tanítási és tanulási módszerek megjelenése, a hagyományos pedagógusszerepekmegváltozása, az informatika stb. egyaránt nagy kihívást jelentenek a pedagógusok és azoktatók számára. Az új körülményekhez való gyors alkalmazkodáshoz, az oktatásszínvonalának emeléséhez, és az oktatási szolgáltatások széleskörű bevezetéséhez apedagógusok kiterjedt és intenzív módszertani és szakmai fejlesztésére van szükség.

A konstrukció célja

A pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt az intézményiimplementációhoz is elengedhetetlenül szükséges új módszerek (tanulóközpontú,differenciált módszertan, változatos tanulásszervezési megoldások, kooperatív tanulásitechnikák, projekt módszer stb.), eszközök (pl. IKT) használatának széleskörűmegismertetésével és elterjesztésével, másrészt az intézmények bevonásával, aszolgáltatások és intézményi fejlesztések korszerűsítésével történik.
Jelen konstrukcióban az osztálytermi gyakorlaton túl a fejlesztéseket megerősítő,támogató, oklevéllel vagy oklevél betétlappal záruló képzések támogathatók a felsőoktatásrendszerében, melyek olyan szakmai, szakértői területekre készítik fel a közoktatásiintézményekben dolgozó pedagógusokat, amelyek a fejlesztések implementációsfolyamatait támogatják, illetve a már módosított pedagógiai programok hatékony,minőségi megvalósítását garantálják.
A közoktatás modernizációjának végrehajtására csak kompetencia alapú és integráltszemléletű korszerű pedagógiai módszereket alkalmazni tudó pedagógusok képesek.
Az oktatás hatékonyságának, eredményességének javítása, az oktatási szektorbandolgozók szakmai kompetenciáinak fejlesztése, korszerűsítése, módszeres befektetéseketigényel az oktatási ágazat humán-erőforrásaiba és a szakma kiválóságainak húzóerejébe.
Az elvégzendő képzések segítik az oktatás minőségének javulását, támogatják akompetencia alapú oktatás széleskörű és eredményes implementációját, valaminthozzájárulnak a pedagógusok szakmai megújulásához.

Projekt zárása

TÁMOP-3.1.5-09-/A/1-2010-0032
Pedagógus továbbképzések
Közreműködő szervezet: Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht.
A projekt összköltsége 11.073.732.- Ft.
Támogatási összeg 11.073.732.- Ft, melynél a támogatás intenzitása a teljes projektre vonatkozóan 100%-os.
A projekt megvalósításának kezdete 2010. 09. 01., befejezése 2013. 09.30.
A projektre egy feladat-ellátási hely pályázott, a Baktay Ervin Gimnázium.