2024. február 28.

Pro Urbe Dunaharaszti Kitüntető Díj

DUNAHARASZTI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Pro Urbe Dunaharaszti Kitüntető Díjat adományozott
   
2004-ben
Dr. Helméczy Mátyás történész, helytörténész, író, tanárnak

2006-ban
Benkő Adél a József Attila Művelődési Ház igazgató-helyettesének

2007-ben
Bauer Lőrinc népzenésznek

2008-ban
Dr. Losonci Miklós művészettörténész, író, tanárnak

2009-ben
Faragó Tibor református lelkésznek

2010-ben

Kerekes Anna festőművésznek

2019-ben

Láng András esperes-plébánosnak

PRO URBE Dunaharaszti Kitüntető Díj adományozható azoknak a személyeknek, csoportoknak, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a város fejlesztésében, társadalmi, szociális, kulturális, gazdasági életének bármely ágazatában kiemelkedően  hasznos munkát végeztek vagy végeznek, és ennek révén Dunaharaszti város értékeit növelő, maradandó eredményt értek el.