2024. május 24.
Új szabályok az óvodákban, a bölcsődékben és az idősgondozásban; home office rendszer, utazási korlátozások.

Tisztelt Dunaharasztiak!

A Dunaharaszti Operatív Csoport 2020. március 13-án kibővített ülést tartott, amelyen részt vettek az Önkormányzat intézményeinek vezetői. Az ülésen a következő döntések születtek:

1. Az óvodák a köznevelési intézmények sorába tartoznak, így azok bezárásáról az Önkormányzat vezetése nem rendelkezhet ugyan, viszont hozhat olyan részletszabályokat, amelyek nem jelentenek indokolatlan hátrányt a szülőknek és a gyerekeknek, viszont csökkentik a koronavírus-fertőzés (és bármilyen más betegség) terjedésének veszélyét. Ezért a Csoport úgy döntött, hogy a gyesen, gyeden, szülési szabadságon lévő szülők gyermekeit, illetve a félnapos ellátást igénylőket az óvodák (és a bölcsődék) nem fogadják. Az intézkedés visszavonásig érvényes.

Az óvodába visszatérő gyerekek minden esetben a gyermekorvosok által kiadott, „Egészséges, közösségbe mehet” igazolással vehetnek újra részt az óvodai, bölcsődei nevelésben.

2. Az Operatív Csoport úgy döntött, hogy minden olyan köztisztviselő, közalkalmazott és minden egyéb, az Önkormányzat alkalmazásában álló munkavállaló, aki március 13-án, vagy azt követően érkezik haza külföldről, 14 nap otthoni karanténban kell, hogy maradjon. Ugyanez a döntés vonatkozik arra az esetre is, amennyiben a munkavállaló valamely, vele egy háztartásban élő családtagja tér haza külföldről. Az Önkormányzat munkavállalóinak ebben az esetben is otthon kell maradniuk 14 napig.

3. Az Operatív Csoport úgy döntött, hogy március 13-ától kezdve nem engedélyez munkavállalóinak külföldi üdülést, és elvárja tőlük, hogy a belföldi utazásokat is a minimálisra szorítsák le, de inkább mondjanak le róluk.  A mozgás korlátozásának célja is a járvány terjedésének megakadályozása.

4. Az Operatív Csoport hasznosnak értékelte a március 12-én meghozott azon intézkedéseket, amelyek az ügyfélfogadás korlátozásáról szólnak a város intézményeiben, különösen a Városházán, és köszöni az állampolgárok türelmét és megértését. A Polgármesteri Hivatal azon köztisztviselőinek védelme érdekében, akik helyettesítéséről adott esetben nem lehet gondoskodni (pl. anyakönyvvezetők) a Csoport úgy dönt, hogy március 16-ától, hétfőtől kezdődően a Városháza épületébe ügyfeleinknek csak maszkban lehet belépni. Erre a célra a gyógyszertárakban beszerezhető, kék, ún. „sebészi maszk” is megfelel. A további kommunikációs csatornák természetesen ezentúl is ügyfeleink rendelkezésére állnak.

5. Az Operatív Csoport meghallgatta az Aljegyző beszámolóját a Hivatal home office rendszerre való átállításáról. A rendszer technikai feltételei adottak ahhoz, hogy válsághelyzet esetén a Polgármesteri Hivatal munkatársai akár otthonról is elvégezzék a város működtetéséhez szükséges legfontosabb feladatokat.

6. A Területi Gondozási Központ vezetőinek javaslatára az Operatív Csoport úgy döntött, hogy március 17-étől, keddtől felfüggeszti a Központ épületében működő „Idősek Nappali Klubja” szolgáltatást. Erre az ezt látogató idős emberek védelmében van szükség. A házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és az étkeztetés feladatait természetesen továbbra is, minden körülmények között elvégzik a gondozónők.

7. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat épületében is bevezeti a Csoport az ügyfélfogadás korlátozását azzal, hogy az előző nap felfüggesztett ruhaosztással ellentétben az ingyenes ételosztásnak minden körülmények között folytatódnia kell, úgy, hogy az épületben egyszerre tartózkodók számát a minimálisra kell csökkenteni.

8. Az Operatív Csoport az előző nap végrehajtott, a város egészségügyi alapellátásában dolgozók elégedettségét kiváltó intézkedését a mai napon megismételte, és újabb 150 orvosi maszk beszerzéséről döntött az Önkormányzat vis maior keretéből.

9. Az Operatív Csoport megszervezte az előttünk álló hétvégére a 24 órán keresztül készenlétben lévő ügyeleti szolgálatot, amelyet a Jegyző és a Rendészeti Iroda Vezetője irányít, és amely a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőiből és a város intézményvezetőiből áll.

10. Az Operatív Csoport köszöni a haraszti polgárok megértését és türelmét, amelyet a veszélyhelyzet során tanúsítanak. A Csoport köszöni a városi buszközlekedést ellátó Ventona Kft. intézkedését, amellyel a járművek napi többszöri takarításáról és fertőtlenítéséről gondoskodnak.

Dunaharaszti, 2020. március 13. 19.30 óra

Dr. Szalay László polgármester

Kiss Gergely jegyző

 

 

Twitter megosztás Google+ megosztás