2024. április 21.

Műszaki Iroda

Közútbontási, közútkezelői ügyek

Az üggyel foglalkozó munkatársak

Besenyiné Zentai Gabriella | műszaki ügyintéző