2023. december 02.

Igazgatási Iroda Szociális ügyek

Rendszeres települési támogatás gyógyszerköltségek fedezésére

Az üggyel foglalkozó munkatársak

Kindertné Döme Orsolya | szociális ügyintéző, ügyintéző
Fülöp Ilona Izabella | szociális ügyintéző, ügyintéző

Rendszeres, havonta nyújtandó települési támogatást kell megállapítani annak a személynek,
a) aki nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal, és
b) családjában a havi, egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő személy esetében a 350%-át, és
c) az igazolt havi rendszeres gyógyszerköltsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át.
A kérelemhez csatolni kell:
- jövedelem- és vagyonnyilatkozatot (4/2015. sz. helyi rendelet 1. sz. függeléke), azzal az eltéréssel, hogy a vagyonról szóló részeket nem kell kitölteni;
- a 3. sz. függelékben foglalt igazolást.

A támogatás összege az igazolt havi gyógyszerköltség 30%-a, de legfeljebb 4.000 forint.
A Bizottság a támogatást egy évre állapítja meg.