2024. július 21.

Igazgatási Iroda Szociális ügyek

Gyógyászati segédeszköz támogatás

Az üggyel foglalkozó munkatársak

Fülöp Ilona Izabella | szociális ügyintéző
Kindertné Döme Orsolya | szociális ügyintéző

Egyszeri, vissza nem térítendő támogatás nyújtható gyógyászati segédeszköz beszerzéséhez szakorvos, vagy kezelőorvos
javaslata alapján annak a személynek, akinek háztartásában
az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.
Az egy személy részére nyújtható támogatás alkalmanként nem haladhatja meg a 30.000,- forintot.
A támogatás felhasználását a kézhezvételt követő 15 napon belül számlával kell igazolni.