2024. május 22.

Titkársági Iroda

Egyéb népesség-nyilvántartási ügyek

Az üggyel foglalkozó munkatársak

Bujtásné Zörgő Szilvia | titkársági ügyintéző, egyéb

1.)    Életbenléti igazolás kiadása (személyesen; szükséges iratok):
-    személyazonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, útlevél)
-    lakcímigazolvány vagy hatósági igazolvány a személyazonosító jelről
-    formanyomtatvány (ügyfél)


2.)    Támogatási igazolás kiadása (külföldi munkavállalók esetében; szükséges iratok):
-    személyazonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, útlevél)
-    lakcímigazolvány vagy hatósági igazolvány a személyazonosító jelről
-    formanyomtatvány (ügyfél)

3.)    Igazolás lakásépítési kedvezmény igénybevételéhez (szükséges iratok):
-    személyazonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, útlevél)
-    lakcímigazolvány vagy hatósági igazolvány a személyazonosító jelről
-    házassági anyakönyvi kivonat
-    építési-, vagy használatbavételi engedély vagy adásvételi szerződés
-    gyermekek születési anyakönyvi kivonata
-    pénzintézet által kiadott formanyomtatvány (opcionális)