2024. május 19.

Igazgatási Iroda Szociális ügyek

Szociális támogatások, ellátások

Az üggyel foglalkozó munkatársak

Kindertné Döme Orsolya | szociális ügyintéző
Fülöp Ilona Izabella | szociális ügyintéző

1.)    Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások:

a.)    Rendszeres szociális segély (az ügyintézéshez szükségesek):
-    jövedelem és vagyonnyilatkozat nyomtatvány [32/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete]
-    Munkaügyi Központ igazolása
-    egészségkárosodott személy esetében OOSZI szakvélemény

c.)    Lakásfenntartási támogatás (az ügyintézéshez szükségesek):
-    jövedelem- és vagyonnyilatkozat
-    rezsi számlák
-    jövedelemigazolások

d.)    Méltányossági ápolási díj (az ügyintézéshez szükségesek):
-    kérelem nyomtatvány 32/1993. (II. 17.) Korm. r. 6. sz. melléklete
-    jövedelemigazolások
-    háziorvosi szakvélemény 32/1993. (II. 17.) Korm. r. 7. sz. melléklete
-    intézményvezető igazolása 32/1993. (II. 17.) Korm. r. 8. sz. melléklete


e.)    Önkormányzati segély (az ügyintézéshez szükségesek):
-    írásos kérelem
-    jövedelemigazolások

f.)    Temetési segély (az ügyintézéshez szükségesek):
-    temetési számla
-    halotti anyakönyvi kivonat
-    jövedelemigazolások


2.)    Természetben nyújtott szociális ellátások:

a.)    Közgyógyellátás (az ügyintézéshez szükségesek):
-    háziorvos igazolása a gyógyszerfogyasztásról
-    jövedelemigazolások
-    lejárt közgyógy igazolvány


b.)    Szemétszállítási díjkedvezmény (az ügyintézéshez szükségesek):
-    kérelem
-    jövedelemigazolások

c.)    Köztemetés (az ügyintézéshez szükségesek):
-    kérelem
-    jövedelemigazolások
-    halotti anyakönyvi kivonat

3.)    Az Önkormányzat helyi rendelete alapján lakáscélú támogatásként:

Első lakáshoz jutó fiatal házasok vissza nem térítendő támogatást nyújt a költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg mértékéig:
-    Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi lakáscélú támogatásokat szabályozó 1/2000. (I. 31.) Ök. számú, a 14/2004. (VIII. 3.) számú, valamint a 14/2005. (IX. 26.) számú rendeleteivel módosított 7/1999. (III. 29.) Ök. sz. rendelete alapján vissza nem térítendő támogatásban részesíthetők azok az első lakáshoz jutó fiatal házasok, akik Dunaharasztiban önálló tulajdonú lakást építenek vagy vásárolnak.
-    A vissza nem térítendő támogatás összege egységesen 250.000,- Ft.
-    A támogatáshoz jutás feltételei:
•    a házastársak egyike legalább öt éves, folyamatos, állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik Dunaharasztin,
•    a kérelem benyújtásakor a házastársak egyike sem töltötte be a 35. életévét,
•    sem külön-külön, sem együttesen lakástulajdonnal, vagy ½-es részt elérő, haszonélvezeti joggal nem terhelt résztulajdonnal nem rendelkeznek,
•    lakásvásárlás esetén az eladó és vevő között közeli hozzátartozói kapcsolat nincs,
•    a megszerzendő lakás mérete és kiviteli költsége nem haladja meg a helyben szokásos átlagos lakásméretet és költségeket.
-    A kérelemhez mellékelni kell a jogosultság elbírálásához szükséges dokumentumokat:
•    lakásépítés esetén jogerőre emelkedett építési engedélyt, tervrajzot, költségvetést,
•    lakásvásárlás esetén megkötött adásvételi szerződést, valamint

Minden kérelem esetén mellékelendő:
# az ingatlan tulajdoni lapjának másolata,
# házassági anyakönyvi kivonat másolata,
# vagyoni helyzetet igazoló nyilatkozat nyomtatvány kitöltve,
# a szülők tulajdonjogát képező telekre vagy házra műszakilag önálló lakás építése esetén a szülők beleegyező nyilatkozata az építkezéshez.


4.)    Szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapellátásként az Önkormányzat biztosítja:

a.)    A Területi Gondozási Központ útján a szociálisan rászorultak napi egyszeri étkeztetését, az önmaguk ellátására saját erőből nem képesek részére a házi segítségnyújtást:
Közvetlenül a Területi Gondozási Központhoz kell fordulni!


b.)    Szakosított ellátásként az ápolást-gondozást nyújtó otthonokba történő beutalást (az ügyintézéshez szükségesek):
-    kérelem nyomtatvány 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rend. 1. sz. melléklete
-    jövedelemigazolások
-    gondnokolt esetében: gondnokság alá helyezés dokumentumai
-    kezelőorvosi javaslat

5.)    Megváltozott munkaképességűek szociális ellátásához:
-    OOSZI szakvélemény
-    Nyugdíjbiztosító határozata
-    Munkaügyi Központ igazolása
-    Kérelem