2024. június 13.

Igazgatási Iroda Szociális ügyek

Rendszeres települési támogatás otthoni ápolás céljából

Az üggyel foglalkozó munkatársak

Kindertné Döme Orsolya | szociális ügyintéző
Fülöp Ilona Izabella | szociális ügyintéző

Rendszeres, havonta nyújtandó települési támogatást kell megállapítani annak a hozzátartozónak,

a) aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg hozzátartozó gondozását végzi, és

b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.

Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha:

a) keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja,

b) szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója,

c) rendszeres pénzellátásban részesül és annak összege meghaladja a (4) bekezdésben foglalt összeget.

A kérelemhez csatolni kell:

a) a 4. § (2) bekezdésében foglaltakat, azzal az eltéréssel, hogy a vagyonról szóló részeket nem kell kitölteni;

b) a 2. sz. függelékben foglalt igazolást.

A támogatás havi összege az ápolási díj központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszegének 80 %-a. A Bizottság a támogatást egy évre állapítja meg.

Az ügyintézéshez szükségesek:
- jövedelem- és vagyonnyilatkozat (4/2015. sz. helyi rendelet 1. sz. függeléke)
- jövedelemigazolások
- kérelem és háziorvosi szakvélemény (4/2015. sz. helyi rendelet 2. sz. függeléke)