2024. június 13.

Gazdasági Iroda Adóügyi csoport

Talajterhelési díj

Az üggyel foglalkozó munkatársak

Tóth Zsuzsanna | ügyintéző
Szilágyi Hajnalka | ügyintéző

A környezet és a természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a környezet és természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése, valamint a környezet- és természetvédelem költségvetési forrásainak biztosítása érdekében az Országgyűlés megalkotta a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényt.

A hivatkozott törvény alapján a talajba juttatott környezetterhelő anyagok minden egysége után 2004. július 1-től - az önkormányzati adóhatósághoz -  talajterhelési díjat kell fizetni. A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokat a 12/2004. (VI. 29.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza.

A rendelet hatálya Dunaharaszti Város közigazgatási területére, illetve azokra a kibocsátókra terjed ki, akik műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára (szennyvízcsatornára) nem kötnek rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaznak (a továbbiakban: kibocsátó).

A települési önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi-, minőségi védelmére használhatja fel.
A kibocsátó bejelentési kötelezettségének a tárgyévet követő év március 31-ig, köteles eleget tenni, az önkormányzati adóhatóság felé formanyomtatványon.

A talajterhelési díj alapja:
a szolgáltatott víz mennyisége
- csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel (DPMV Zrt-nél kell igazoltatni), illetve
- csökkentve a külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel.

A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

A díj fokozatosan kerül bevezetésre:
- 2004. évben 20 %,
- 2005. évben 20 %,
- 2006. évben 50 %,
- 2007. évben 75 %,
- 2008. évben 90 %,
- 2009. évben 100 %-át kell megfizetni.
A díjfizetési kötelezettségről 2009. március 31-ig bevallást kell tenni.

A 2008. évi tényleges kibocsátás alapján számított díjat 2009. március 31-ig kell megfizetni.

Amennyiben a bevalláson feltüntetett adatokkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, a DPMV Zrt. Ügyfélszolgálati Irodájánál (Dunaharaszti, Fő út 46.) jelezni szíveskedjék.