2024. február 28.

Gazdasági Iroda Adóügyi csoport

Az illetékfizetés módjai

Az üggyel foglalkozó munkatársak

Pátkainé Polányi Ágnes | csoportvezető

Mit kell tudni az illetékköteles eljárások utáni eljárási illetékek fizetésének módjáról?
A Pénzügyminisztérium közleménye

Az Országgyűlés – az illetékbélyeg-hamisítások visszaszorítása érdekében tett kormányzati intézkedések egyik elemeként – elfogadta az adóhatóságoknál – APEH, önkormányzati adóhatóság, illetékhivatal) és a vámhatóságnál indított – egyes illetékköteles – államigazgatási ügyek utáni eljárási illeték megfizetésének új módját tartalmazó illetéktörvény-módosítást.

Illetékköteles adó-, illeték-, és vámügyben az eljárási illetéket 2005. január 1-jét követően – néhány kivételtől eltekintve – nem a megszokott módon a kérelemre (beadványra, nyomtatványra) ragasztott illetékbélyeggel, hanem pénzben az adóhatóság által közzétett számlára történő banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás (csekk) feladásával lehet megfizetni. A készpénz-átutalási megbízás (csekk) csak az ügyben illetékes adóhatóságnál szerezhető be.

A postán beszerezhető, az államigazgatási eljárási illeték megfizetésére szolgáló „Magyar Államkincstár Eljárási illetékbeszedési számla” megnevezést tartalmazó készpénz-átutalási megbízás (sárga csekk) az adóhatóságnál kezdeményezett eljárások utáni illetékkötelezettség teljesítésére nem alkalmazható, mert az kizárólag az okmányirodánál, illetőleg az elektronikus úton kezdeményezett eljárások utáni illeték megfizetésére használható fel.

Az eljárási illeték megfizetésének új módja az első fokú adóhatóságnál indított illetékköteles első fokú ügyekre (méltányossági ügyek, igazolási kérelmek) – ide nem értve a másolat, kivonat illetékét, melyet bélyegben kell leróni – valamint az első fokú adóhatóság által hozott határozat elleni fellebbezésekre vonatkozik.

Az illetékfizetés határideje továbbra is a kérelem előterjesztésének napja. Ezért az első fokú adóhatóság a fizetendő illeték összegét kötelezettségként az adózó folyószámláján ezen időponttal előírja.
Ha az adózó az illetéket a kérelem előterjesztésének napján nem fizeti meg, akkor az adóhatóság az ügyfelet határozatban felhívja az eljárási illeték és a mulasztási bírság megfizetésére. A mulasztási bírságot nem kell megfizetni, ha az adózó a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül megfizeti az illeték összegét. Ha az adózó az eljárási illetéket a határozatban előírt időpontig nem fizeti meg, akkor a határozat alapján az adóhatóság rendelkezik az eljárási illeték és a mulasztási bírság végrehajtásról.

Amennyiben az illeték visszatérésének van helye, akkor annak az adóhatóság az adózás rendjéről szóló törvény visszatérítésre vonatkozó rendelkezései alapján tesz eleget.