2024. május 19.
"Izmosra" sikeredett Dunaharaszti Város Önkormányzat Képviselő-testületének idei utolsó ülése. A képviselők több olyan projektet indítottak útjára, amelyek egyenként is nagy jelentőséggel bírnak a város jövője szempontjából.

Ezek közül a város harmadik bölcsődéjének felépítése már eldöntött tény, míg a többi nagy beruházás felé az első lépéseket tette meg a Képviselő-testület. De menjünk sorjában, hiszen 17 napirendi pontot tárgyaltak ma meg a Városháza Dísztermében.

2021. december 20-án munkaterv szerinti, rendes ülést tartott Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete. A munka megkezdéseként dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről, intézkedéseiről:

  1. A Némedi út fásítása, növénytelepítése a Toldi utca és a Jedlik Ányos utca közötti szakaszon elkészült.
  2. A Művelődési Ház új szennyvízrákötése a Táncsics Mihály utcai gyűjtővezetékre elkészült.
  3. A Határ út – Kócsag utca csomópontban a csapadékvíz átemelő rendszer átépítése megtörtént.
  4.  5 db új gyalogos átkelő kiépítése van folyamatban (A Rákóczi iskola előtt, a Határ út-Knézich utca csomópontban, a Mindszenty-Arany csomópontban, a Deák F. u. – Eötvös u. és a  Deák F. – Jókai csomópontban), a kiemelt közvilágítás kiépítésére és a gyalogátkelők forgalomba helyezésére a jövő évben kerülhet csak sor az ELMŰ engedély birtokában.
  5. A Dózsa György úti ivóvízvezeték cseréje a Földvári és a Klapka utcák között folyamatban van, az új gerincvezeték élőre kötése megtörtént. A házi bekötések cseréje folytatódik. A kivitelező a nyomvonal sávos helyreállítását megkezdte.
  6. A Református Óvoda szennyvíz rákötése a tervek szerint a Csontváry utcai játszótéren keresztül elkészült.
  7. 800 karácsonyi csomagot rendelt meg az Önkormányzat az idei év adventi időszakában. Az ajándékokat 670 idős, 81. életévét betöltött személy, valamint 57 gondnokolt részére adták át a Területi Gondozási Központ munkatársai. A fennmaradó csomagokat rászoruló családoknak és segélyezett, egyedülálló személyeknek adták át a Rendészeti Iroda munkatársai.  
  8. A Bezerédi Sportpark építési engedélyét megkaptuk, a közbeszerzési eljárás megkezdődik.

A beszámoló elfogadását követően egy fontos sürgősségi előterjesztést tárgyalt meg a Képviselő-testület. Hosszas előkészítés és egy zártkörű pályázati felhívás közzététele után döntést hoztak arról, hogy értékesítenek egy 47 hektáros területet az eMag Logistic Kft. részére az 51. sz. főútvonal mellett, a szennyvíztisztító telep szomszédságában, ahol a cég egy raktárbázist fog felépíteni. Az eladásból származó közvetlen haszon mellett nagyon lényeges a létrejövő 400 munkahely, ugyanakkor Dunaharaszti érdekeit szolgálja majd a rendkívül jelentős helyiadó-bevétel is, ami minden évben jelentős részét képezi majd a város költségvetésének.

Mindez annak fényében is fontos, hogy ezt követően két, a kényszer szülte rendeletmódosítást is el kellett végeznie a testületnek. A Kormány azon rendeletének megfelelően, miszerint az önkormányzatok nem emelhetnek adót és egyéb díjakat 2022-ben sem, a testület ismét elhalasztotta a tervezett adó- és díjemeléseket. Ez jelentősen csökkenti majd az Önkormányzat bevételeit, hiszen ez immár a második év, amikor nem igazíthatja a helyi adók mértékét az inflációhoz, miközben az energia és az építőanyagok árának meredek emelkedése nagymértékben drágítja meg a beruházásokat, felújításokat, vagy az intézmények üzemeltetését.

A fentiek ismeretében fogadta el a Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének koncepcióját, ez alapozza meg a büdzsé januárban benyújtandó első olvasatát.

A képviselők döntöttek arról, hogy meghosszabbítják az Önkormányzat folyószámlahitel-keretét, majd hozzájárultak ahhoz, hogy egyes civil szervezetek, egyházak, illetve a DMTK sportegyesület a részükre megítélt támogatások felhasználási célján és módján változtassanak. Megkötötték az Ipartestülettel a 2022. évi műsorszolgáltatás-támogatási szerződést (KisDuna TV), és módosították a műsoridő vásárlására aláírt megállapodást, majd új megbízási szerződéseket kötöttek a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő DV Kft.-vel különböző intézmény- és városüzemeltetési feladatokra.

Ezt követően tértek rá a képviselők annak az előterjesztésnek a tárgyalására, amely egy városi uszodakomplexum megvalósulásának első lépése lehet. Az Önkormányzat az elmúlt évek során sokat tett annak érdekében, hogy megteremtse a lehetőségét egy ilyen, rendkívül jelentős beruházás létrejöttének. Eljutottunk oda, hogy rendelkezésre áll a szükséges terület a Városi Sportcsarnok szomszédságában, elkészültek a tervek is, épphogy „csak” a forrás hiányzik. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen, milliárdos nagyságrendű projekt csak kormányzati finanszírozásban tud megvalósulni. Ilyen mértékű támogatásban csak sportegyesület részesülhet, az is csak abban az esetben, ha rendelkezik olyan, a vízilabda-, vagy az úszósport fejlesztését szolgáló koncepcióval, amelyet a Kormány támogatásra alkalmasnak ítél.

Mindezek ismeretében Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot írt ki a tulajdonában álló, a sportcsarnok mellett található ingatlan hasznosítására azért, hogy ott a nyertes pályázó egy uszoda- és szabadidő komplexumot építsen fel kormányzati támogatásból és/vagy saját forrásából, és azt üzemeltesse. Az építkezés költségei az Önkormányzatot egyáltalán nem terhelhetik. Az ingatlan az Önkormányzat tulajdona marad és a felépítmény is az Önkormányzat tulajdonába kerül. Az Önkormányzat az alap rezsi költségeket (gáz, áram, víz, csatorna) vállalja magára a fenntartás során. Emiatt is a pályázati felhívás fontos előírásokat tartalmaz a megújuló energiaforrások alkalmazása terén. Súlyt helyez a Képviselő-testület a kiírás során arra is, hogy a dunaharaszti lakosok számára kellő mértékű használati lehetőséget és díjkedvezményeket biztosítson a létrejövő új uszodában.

A következő fontos döntés is egy pályázattal kapcsolatos: a képviselők döntöttek arról, hogy az Önkormányzat központi forrásra pályázik a Dunaharasztit Taksonnyal összekötő kerékpárút megvalósítása céljából, amely igazából kétoldali kerékpársáv lenne az 510. sz. út mentén, az út kiszélesítésével, mivel a Magyar Közút csak ezt a változatot engedélyezi. Dunaharaszti Város Önkormányzata a terveket elkészíttette, készen áll a pályázat benyújtására, és amennyiben elnyeri a támogatást, a projektet két éven belül megvalósítja.

Uszoda és kerékpárút után egy új bölcsőde, amelynek létrejötte viszont már eldőlt, mert erre a projektre az önkormányzat már elnyert 480 millió forint támogatást 2019-ben. Mostanra jutottunk el abba a szakaszba, hogy ki lehet írni a közbeszerzést, ezt a testület ma megtette, és biztosította a szükséges – időközben jelentősen megnövekedett – saját forrást is a beruházáshoz. Sikeres közbeszerzés esetén már jövőre elkezdődhet az építkezés a Paál László utcában kialakuló intézményi tömbben (új iskola, zeneiskola, református óvoda, és a bölcsőde).

A képviselő-testület több, területrendezést tartalmazó döntést hozott, ezzel elősegítve egy ipari telephely bővítését és az evangélikus egyház templomépítését, valamint a Szivárvány Óvoda (Egry József utca) két csoportszobával történő lehetséges bővítését. Ez utóbbi megvalósulásához szintén pályázatot nyújt majd be az Önkormányzat.

A Képviselő-testület döntött arról is, hogy támogatja a szigetszentmiklósi szakrendelő alapítványát, amely a legkiválóbb dolgozók anyagi megbecsülésére jött létre, elfogadták a Területi Gondozási Központ szabályzatait, majd meghatározták a következő félév munkatervét.

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. év utolsó ülésén minden döntését egyhangú igen szavazatokkal hozta meg. Dr. Szalay László polgármester megköszönte a képviselők és a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények egész éves munkáját, majd berekesztette az ülést.

 

 

Twitter megosztás Google+ megosztás