2024. február 29.

Ülést tartott a Képviselő-testület

2022. október 24. hétfő

Címkék: testületi ülés
Módosulhatnak a városközpont beépítési szabályai, növekedhet a Szivárvány Óvoda és a Területi Gondozási Központ területe, árat emel a közétkeztető cég az Önkormányzat felé.

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. október 24-én megtartotta soron következő, munkaterv szerinti ülését a Városháza dísztermében. Dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző ülés óta elvégzett feladatokról:

 1. A 2022. III. negyedéves időközi mérlegjelentés és a 09. havi időközi költségvetési jelentés 2022. október 19-én határidőben feladásra került.
 2. 2022. szeptember 1-jén a Magyar Államkincstár „Az önkormányzatok központi költségvetésből származó támogatásai 2021. évi elszámolása szabályszerűségének, a támogatások felhasználása jogszerűségének hatósági ellenőrzése” keretében helyszíni ellenőrzést folytatott le a Dunaharaszti Városi Bölcsődét érintően. Az ellenőrzésről készített jegyzőkönyv megérkezett, megállapítást nyert, hogy a támogatás felhasználásánál figyelembe vehető kormányzati funkciókon a támogatási célnak megfelelő kiadásokat számolták el, mely kiadásokat a 2021. évi főkönyvi kivonat, valamint a bölcsőde éves költségvetési beszámolója is alátámasztotta.
 3. Beérkeztek a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos szülői nyilatkozatok, amelyek feldolgozását a Gazdasági Iroda megkezdte.
 4. A kormány döntése értelmében azok a többgenerációs családi házak, ahol a több külön lakás gázfogyasztását egy mérő méri, többletkedvezményt vehetnek igénybe, ennek feltétele, hogy a jegyző által kiállított hatósági bizonyítványt kell eljuttatni a szolgáltató részére. Hivatalunkhoz a mai napig 585 kérelem érkezett, 578 esetben a helyszíni szemle megtörtént. 533 hatósági bizonyítvány az ügyfelek részére már átadásra került, 26 esetben került sor elutasításra, 19 esetben az ügyfél maga vonta vissza a kérelmét.
  A bizonyítványt a csaladikozosseg@mvm.hu e-mail-címre kell megküldeni a fogyasztónak, de le lehet adni személyesen is a szolgáltató ügyfélszolgálati irodáin időpontfoglalást követően vagy postai úton is.
 5. A Rendészeti Iroda Dunaharaszti, Dózsa Gy. út 24. szám alatti bejárata előtt leburkoltattuk a lépcsőt és a járdaszakasz is megújult.
 6. A Városi Könyvtár 77 mennyezeti lámpáját kicseréltettük 50 darab energiatakarékos LED lámpatestre.
 7. A Városi Bölcsőde Kossuth Lajos u. 4. szám alatti épületében - megnyert pályázat keretében - egy teljes vizesblokk felújítása elkészült.
 8. A gyermekorvosi rendelő tisztasági, egészségügyi festésére is sor került.
 9. A bölcsőde építésére vonatkozó szerződést megkötöttük, a munkaterület átadása megtörtént.
 10. A Rákóczi utca 28. szám alatti konyhában melegvíz tartályt cseréltettünk.
 11. A Polgármesteri Hivatal épületében elkezdődött a tűzjelző rendszer kiépítése.
 12. Megkezdődött a Dózsa Gy. úti vízvezeték-rekonstrukció II. üteme a Móricz Zs. és a Klapka u. közötti szakaszon.
 13. Megkezdődött az Alsó-Duna sor ivóvíz rekonstrukciója is.
 14. Elkezdődött a Pillangó utcánál a vasút alatti víznyomócső, a Kinizsi utcánál a szennyvíznyomócső építése.
 15. A Sportparkba kihelyezésre kerültek a játszótéri eszközök, ill. a zöldterület kialakítása (fák és bokrok ültetése) befejeződött. Az épületek külső homlokzatának burkolását követően kerülhet sor a Park átadására, melynek tervezett időpontja november vége.
 16. Az egész városban folyamatosan zajlik a korábbi ivóvíz-bekötések aszfaltozása.

A Képviselő-testület döntött arról, hogy a Prizma-Junior Zrt. megkeresésére 30%-os áremeléshez járul hozzá a közétkeztetésben, 2023. január 1-től (ez az Önkormányzat által vállalt többletfizetés, nem a fogyasztókra vonatkozik). A testület kénytelen tudomásul venni, hogy az elszabadult nyersanyag- és energiaárak miatt a cég nem tud az eredeti áron szolgáltatni.

Ezt követően arról döntöttek a képviselők, hogy a Területi Gondozási Központ (Akácfa u. 2.) szomszédságában található ingatlanokból területrészeket vásárol, ezáltal – egyrészt – lehetővé válik egy gazdasági bejárat létrehozása, másrészt a gondozott időseknek is nagyobb kertet lehet kialakítani.

Ezt követően a Helyi Építési Szabályzat módosításait tárgyalta a testület. Lehetővé válik – többek között – a Szivárvány Óvoda bővítése, illetve tovább növekedhet a Dózsa Gy. út – Fő út környezetében a városközponti, szolgáltató-üzleti funkciót betöltő ingatlanok száma. A képviselők újabb 15 évre haszonkölcsönbe adják a DMTK-nak az általuk használt sportcélú ingatlanokat, majd elfogadták az egyesület elszámolását az önkormányzati támogatásról. Engedélyezték két civil szervezetnek, hogy a pályázaton nyert támogatásukat az eredeti szándéktól eltérő közcélra használják fel. Elfogadták az óvodák és a bölcsőde beszámolóját a működésükről és a gazdálkodásukról, valamint a határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

A képviselők végül úgy döntöttek, hogy dr. Szalay László polgármestert 2022. évben végzett munkájáért hathavi illetményének megfelelő jutalomban részesítik.

 

 

 

Twitter megosztás Google+ megosztás