2023. szeptember 24.

Ülésezett a képviselő-testület

2016. április 4. hétfő

A testületi ülés elején dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző ülés óta történtekről:

1.    A Magyar Államkincstár észrevételeinek megfelelően a törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatban a következő módosításokat végeztük el:
-    Dunaharaszti Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 8. számú
mellékletében az „Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásával kapcsolatos tevékenység” kormányzati funkció számát 013010-ről 016010-re javítottuk,
-    a Dunaharaszti Városi Bölcsőde alapító okiratának 4.4.) pontját a bölcsődéknél kötelezően alkalmazandó „104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében” kormányzati funkcióval egészítettük ki,
-    a Dunaharaszti Mese Óvoda és a Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda alapító okiratának 6.1.3.) pontjában feltüntettük a költségvetési szerv pénzügyi-gazdaság feladatait ellátó Dunaharaszti Polgármesteri Hivatalt és annak székhelyét.
2.    Elkészítettük a városban működő nemzetiségi önkormányzatok költségvetését, költségvetési határozatukat február hónapban fogadták el.
3.    Útfenntartás keretében többek között a Pipacs utca, Uzsoki utca, Fecskefű utca, Levendula u., Homoktövis u., Knézich u. buszforduló javításra került. Járdaépítés történt a Magyar u. - Zöldfa u. kereszteződésében, illetve a Móra Ferenc utcában.
4.    A Hunyadi János Ált. Iskola tagintézmény előtt fedett buszváró felépítmény került elhelyezésre.
5.    A II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola könyvtár előtti területének vízelvezetése megtörtént.
6.    A Gazdasági Irodában működő Integrált Költségvetési és Gazdálkodási Rendszer részét képező Vagyonkataszteri modul feltöltésre került, a statisztikai jelentés ez alapján készült el.   
7.    A Baktay Ervin Gimnázium egyes tantermeiben és folyosóin homlokzati nyílászárók cseréje elkezdődött.
8.    A sportcsarnok pályázat második ütemének beadásához szükséges engedély módosítása megtörtént.   
9.    Megkezdődött az iskolákban a hetedikes fiúk humán-papillóma vírus elleni oltása önkormányzati keretből; örvendetes, hogy többen jelentkeztek, mint az előző évben.
10.    Az óvodákban befejeződött az iskolába készülő korosztály hallásvizsgálata, szintén önkormányzati keretből. A vizsgálatot végző szakorvos egy pótnapot is beiktatott, hogy minél kevesebb gyermek maradjon ki a szűrésből.

A képviselő-testület – a kormányhivatal kérésére – határozatban erősítette meg korábbi döntését a Fő út 85. szám alatti felépítmény bontásáról. Gerber Ferenc kérdésére, miszerint mi az önkormányzat terve az ingatlannal, dr. Szalay László elmondta, hogy ez még a későbbiekben dől el, most végrehajtjuk a költségvetési rendeletben foglaltakat.
A testület megtárgyalta a rendőrkapitányság beszámolóját a 2015-ben elvégzett munkájukról. Knapp Tibor jelezte, hogy a beszámoló jelentős részében nincsen szó konkrétan Dunaharasztiról. Konkrét felvetésként jelezte, hogy nem ért egyet azzal, hogy az 51-es főútvonalon természetesek a visszatorlódások, szerinte ezek oka a szabálytalan kikanyarodásokban kereshető. Horváth Jenő szerint is kevés szó esik Harasztiról, a kábítószerrel kapcsolatos problémák komolyak, ehhez képest csak 2 mondat szól róluk. Nincsenek betöltve a státuszok, kevés a rendőr. Kellene még egy sebességmérő, mert a mostani gyakran meghibásodik. Tolmácsolta ugyanakkor a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság (VKKB) egyhangú támogatását.
Csipler Norbert rendőrkapitány válaszolt az elhangzott kérdésekre. A beszámoló elkészítése központi irányelv szerint történt. A feltorlódás az egész agglomerációban jellemző, nem több itt a szabálytalankodó sofőr, mint máshol. A kábítószerrel kapcsolatos adatok folyamatosan változnak, a police.hu-ra éppen ma (április 4. – a szerk.) került fel egy videó egy múlt heti haraszti akcióról. 23+1 státusz van, ebből 16+1 van betöltve. A rendőrök a szabadidős órakeret terhére is járőröznek. A traffipax hiányát jelezni fogja elöljárói felé.
A kapitány végezetül megköszönte a képviselő-testület, a polgármester és a polgárőrség segítségét. A képviselők egyhangú igennel fogadták el a beszámolót, akárcsak azt a megállapodást, amely a következő évre rendezi az önkormányzat és a rendőrség együttműködését.
A testület elfogadta a rákóczi-ligeti kisposta megmaradását garantáló előterjesztést. Eszerint a Magyar Posta Zrt. továbbra is működteti az egységet, de az önkormányzat anyagilag támogatja a működést. Kücsön Sándor szerint előrelépés, hogy a Posta továbbra is üzemeltet, hátrány viszont, hogy ezért fizetni kell. Bár ezt a Posta részéről igazságtalannak érzi, ő is – és a Pénzügyi Bizottság is – egyhangú támogatásáról biztosította a tervezetet.
A testület döntött arról, hogy két pályázaton is elindul: az egyik fejlesztési cél egy 60 férőhelyes bölcsőde megépítése főzőkonyhával, a másik pedig kerékpárutak kiépítését célozza. Horváth Jenő jelezte, hogy a VKKB mindkettőt támogatja.
A képviselők megtárgyalták a városi úthálózat fejlesztéséről szóló javaslatot. Knapp Tibor jelezte, hogy végigjárta az utakat, és a Kandó, valamint a Levendula utcák vannak a legrosszabb állapotban. Örül a kompromisszumnak, elfogadja azt. Horváth Jenő nagyra értékelte, hogy a képviselők nem a saját körzetüket nézték, hanem a város egészét. A VKKB támogatja a javaslatot, ami konszenzussal született meg. Eszerint Dunaharasztin az alábbi sorrendben folytatódik az útépítési program:
1.    Kandó Kálmán u.
2.    Baross  utca
3.    Levendula u.
4.    Kaszala Károly
5.    Zágoni Károly u.
6.    Lehmann kap. u.
7.    Móricz Zsigmond u.
8.    Golgota u.
9.    Határ út ( vasút – Táncsics Mihály között)
10.    Táncsics Mihály u. (Határ út – Rákóczi F. u. között)
11.    Móra Ferenc u.
12.    Károlyi Mihály u.
13.    Pipacs u.
A képviselők ezt követően elfogadták a civil önszerveződő közösségek támogatásáról szóló rendeletet, a díjrendelet módosítását, a mentési pont kialakításáról szóló előterjesztést, valamint megalkották a város Település-fejlesztési Koncepcióját és Integrált Település-fejlesztési Stratégiáját. Megszavazták a peres ügyekről szóló beszámolót, a Pénzügyi Bizottság, valamint a VKKB beszámolóit. Kücsön Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke megköszönte Pethő Zoltán jegyző és a polgármesteri hivatal egész éves segítségét. A képviselők végezetül döntöttek néhány közterület elnevezéséről.

A határozatok pontos szövegét - a jegyzőkönyv elkészülte után – természetesen feltesszük a honlapra.

 

Twitter megosztás Google+ megosztás