2024. július 19.
Címkék: testületi ülés
A szennyvíztisztító telep kapacitása véges, ezért van szükség a szigorításra. Ülésezett a Képviselő-testület.

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 24-én tartotta soron következő ülését a Városháza Dísztermében. Dr. Szalay László polgármester távollétében az ülést Lehel Endre alpolgármester vezette, aki beszámolt az előző ülés óta elvégzett feladatokról:

  1. A MÁV-Alsó utca - Kaszala Károly utca és Lehmann kapitány utca közötti - egyirányúsítása miatt, a forgalom zavartalan biztosítása érdekében a Lehmann kapitány, a Zsálya és a Kaszala Károly utcák érintett szakaszainak megerősítése, újraburkolása megtörtént.
  2. A Bezerédi játszótéren a kalózhajó és a nagycsúszda festése megtörtént.
  3. Az Önkormányzat által szervezett veszélyeshulladék gyűjtési akció sikeresen lezajlott.
  4. Az Új Városi Bölcsőde Tagintézmény játszókertjének és udvarának kialakítása elkészült.
  5. A 2024. V. havi pénzforgalmi jelentés 2024. június 20-án beadásra került.
  6. Fenntartói ellenőrzést végzünk az oktatási és szociális intézmények étkeztetési tevékenységének adminisztrációjára vonatkozóan.
  7. A 2023. évi, könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatással a Polgármesteri Hivatal elszámolt.
  8. A 2024. június 9-ei helyi önkormányzati és Európa parlamenti választásokkal kapcsolatos számfejtések, kifizetések részben megtörténtek. A pénzügyi elszámolás folyamatban van.
  9. A választásokat a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatalban működő Helyi Választási Iroda sikeresen lebonyolította. Köszönjük mindenki munkáját, aki ebben részt vett, a köztisztviselőkét ugyanúgy, mint azokát a civilekét, akik a szavazatszámláló bizottságok és a Helyi Választási Bizottság tagjaiként működtek közre.
  10. Május 21-én, június 4-én és június 18-án lezajlott a 2024. évben már második alkalommal szervezett, önkormányzatunk által finanszírozott, dunaharaszti lakosoknak ingyenes urológiai szűrővizsgálat. 

A képviselők átvezették a költségvetési rendeleten az elmúlt időszak változtatásait, majd döntöttek a közutak karbantartására, üzemeltetésére, felújítására kiírt közbeszerzési eljárás győzteséről. Megtárgyalták, és – az üzemeltető ÉDV Zrt. kérésére – módosították a szennyvíz-hálózatra történő rákötésekről szóló moratóriumot tartalmazó határozatot. Ennek értelmében, amennyiben az adott ingatlanon csak 1 db szennyvízbeállás található, és oda többlakásos építményt húzna fel a beruházó, vagyis az építkezés plusz igénnyel járna, akkor azt a Szolgáltató el fogja utasítani. A moratórium mindaddig fennáll, amíg a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése meg nem valósul.

A testület úgy döntött, hogy a szennyvíztisztító telep utcáját Reitter Ferenc vízépítő mérnökről nevezi el.

A képviselők ezt követően elfogadták a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, és meghatározták a 2. félév munkatervét.

Twitter megosztás Google+ megosztás