2024. április 18.
Címkék: Okos Haraszti

 A Játék mindenkié!

(beszámoló a Hunyadi iskola sikeres pályázatáról)

A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése. A program elfogadásával az Országgyűlés 2008-2028 között, 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos segítésére. A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola 2015 óta 12 pályázatot nyújtott már be a Nemzeti Tehetség Program keretében és több pályázatunkat támogatta is az Emberi Erőforrások Minisztériumának szervezete, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

2017 áprilisában pályázatot nyújtottunk be a tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó eszközök beszerzésének támogatására.  A pályázat szakmai és tartalmi értékelését követően az elért pontszámok figyelembe vételével iskolánk 1.000 000 Ft támogatást kapott. Az együttműködési szerződés megkötése után megkezdődött a fejlesztő eszközök beszerzése.

Az a tehetséggondozói tevékenységünk, melyhez az eszköztámogatást kértük, meglehetősen széles skálán mozog. Tanulóink számos tanulmányi- és sportversenyen, vetélkedőkön, online megmérettetésen vesznek részt, amelyek a nyelvi tehetségterülethez, a logikai-matematikai, a művészeti területhez köthetők.  2016-ban iskolánk Regisztrált Tehetségpont lett. A 2015/2016. tanévben bevezetett sakk hatékony részét képezi a tanulók logikai-matematikai képességfejlesztésének, a tehetséggondozásának. Intézményünk tehetséges diákjai az 1-8. évfolyamon a teljes létszám 30 %-át teszik ki. Az egyes tehetségterületekhez kapcsolódóan nagy az igény és a szükséglet a tárgyi eszközök fejlesztésére az egyes tehetségfejlesztő foglalkozások tárgyi feltételeinek biztosítására. A beszerezni kívánt eszközökkel a 6-14 éves korosztályt céloztuk meg.

A tehetségfejlesztéshez kapcsolódó foglalkozásokon, a logikai-matematikai területen a stratégiai játékokban (sakk, malom, LEGO, JAWA építőkészlet…) való fejlesztés a célunk. A LEGO és a JAWA készlet segítségével a műszaki intelligencia és a konstrukciós képesség fejlesztése a szándékunk, emellett a téri orientáció, és a finommotorika terén is hasznosak. A testi-kinesztetikus tehetségterület gondozásához udvari társasjáték pályákat festettünk fel (sakk, malom). A megpályázott eszközök segítenek, illetve lehetőséget adnak olyan szociális szabályok tanítására, mint a szerepcsere, sorra kerülés, a figyelem összpontosítása. A táblajátékkal a vizuális észlelés és a logika fejlesztését végezzük. A testi-kinesztetikus eszközökkel a térbeli tájékozódást és a saját test észlelését célozzuk meg.

Az egyéni kreativitás, a konstruálás öröme olyan tanulókat is tapasztalatokhoz, sikerélményhez juttat a tehetséggondozó foglalkozásokon, akiknek a hagyományos módszerek alkalmazásával erre kevesebb esélyük nyílik.

A játék a gyermek fejlődése során, mint domináns tevékenység jelenik meg és az iskolai tehetségfejlesztő folyamatban is jelentős szerepe van. A beszerzett eszközök alapvetően segítik a rövid és a hosszú távú tehetségfejlesztő munkánkat, a játék öröme pedig a gyermek számára nagymértékben motiváló és hatékonyságnövelő hatású.

Képek a tehetségfejlesztő programunkról és a beszerzett eszközökről:

Vighné Bacsó Mónika igazgató-helyettes

Twitter megosztás Google+ megosztás