2024. június 18.
„Kerüld el! Állj fel! Van segítség. Nem vagy egyedül.” Az Önkormányzat kezdeményezésére megalakult a Dunaharaszti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum.

Manapság a középiskolás és a középiskolához közeledő gyermekek szülei sajnos olyan, az elmúlt évtizedek iskoláséveire kevésbé jellemző problémával találják magukat szembe, amelynek megoldásában nem tud és nem is akar néma maradni az Önkormányzat. Igen, mindannyiunk számára, különböző hírforrásokból ismert a fiatal korosztály körében – eltérő mértékű érintettséggel – elterjedt tudatmódosító szerek használata, alkalmazása, adott esetben terjesztése is. A statisztikai adatokat szemlélve is láthatjuk, hogy Magyarországon ma a középiskolás korúak negyede próbált már ki valamilyen eredetű illegális szert, melyet ismereteink szerint a kortársuk valamely tagjától szereztek be. Az aggodalmunkat tovább mélyíti az a tény, hogy megalapozottan feltételezhető az általános iskolás korosztály érintettsége is.

Mindezt értékelve nyilvánvalóvá vált az Önkormányzat számára, hogy valamilyen formában teret kell biztosítani az ismeretek bővítésére, az elterelésre és a prevenciós programok megszervezésére, de nemcsak a gyermekek, hanem a szülők, adott esetben a pedagógusok körében is. Ezen gondolat mentén kezdett körvonalazódni, hogy az oktatási intézményekkel, a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálattal, az iskolaorvosokkal és iskolavédőnőkkel, azaz a témában érintett szakemberekkel együttműködve tegyünk a gyermekeink egészséges és biztonságos jövőjéért.

 

Első lépés a Köztes Átmenetek Nonprofit Kft.-vel történt szerencsés találkozás volt, hiszen a közel húsz éves szakmai tapasztalattal rendelkező Szervezet munkatársai révén komoly segítséget és útmutatást kaptunk a drogprevenciós törekvéseinkben. Sőt miután nyilvánvalóvá vált, hogy az úgynevezett Kábítószerügyi Egyeztető Fórum létrehozása, valamint a városi szintű Drogstratégia kidolgozása feltett szándéka a Dunaharaszti Önkormányzatnak, felajánlotta a Baktay Ervin Gimnázium négy osztálya számára, hogy részt vehet a Szervezet által létrehozott egyedülálló interaktív drogkiállításon.   

A program valóban nem mindennapi módon szemléltetett, hiszen a tanulók két csoportra osztva nézhettek meg először egy kiállítást, amely több termen keresztül mutatta meg a „drogkarrier alakulását”. Ennek során képek, filmek, különböző tárgyak, illetve fények felhasználásával jelentek meg a szenvedélybetegség létrejöttének momentumai. A tárlat teljességét az adta meg, hogy a csoportvezető és a látogatók között folyamatos beszélgetés és reflektálás zajlott a látottakkal kapcsolatban. Mindezzel párhuzamosan az osztály másik fele egy külön teremben drámapedagógiai módszereket használó foglalkozáson vett részt. Ezt követte a csoportok cseréje.

 

Az egész program tulajdonképpen egyfajta közös gondolkodás, véleményalkotás volt a droghasználat problematikáját illetően, mely boncolgatja a kábítószerfogyasztás egyéni, közösségi és társadalmi okait. Megmutatta a szerek hatásait, a szerhasználat következményeit, rávilágított azokra a kockázati tényezőkre, melyek a szenvedélybetegség kialakulását elősegítik, ugyanakkor számba vette azon védőmechanizmusokat, protektív tényezőket, amelyek segíthetik az elkerülést. Megismertette a hallgatóságot a mértékletesség, a függőség, a felelősség fogalmával, és nem utolsó sorban érzékenyítésre szolgáló terepet biztosított a problémák és az esendő, segítségre szoruló ember iránt.

Ilyen és ehhez hasonló, alapjában véve prevenciós jellegű, együtt gondolkodó, információ továbbító programok „helyszíneként” döntöttünk úgy, hogy megalakítjuk a Dunaharaszti Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot. Az alakulóülésre 2020. január 30. napján került sor, amikor a vezető tisztségviselők megválasztásán-, az alapító okirat elfogadásán- és a munkacsoportok felállításán túl a helyi drogstratégia körvonalait is meghatároztuk.

A „Dunaharaszti KEF” rendkívüli hasznossága nem vitás számomra, mint ahogyan az sem, hogy ráléptünk egy útra, amely göröngyös feladatokat sejtetve remélik számunkra, hogy rövid időn belül olyan stabil munkacsoport révén tudjuk végezni az önkormányzati drogprevenciós kötelezettségeinket, amely határozott jelenlétével, mély és lényegre törő programszervezésével, a tagjait érintő szakmaiságával képes lesz elérni, hogy a lehető legnagyobb biztonságban tudhassuk városunk jövő nemzedékét.

Ebben remélve, kívánok minden érintettnek jó munkát!

Dr. Szalay László polgármester

Twitter megosztás Google+ megosztás